Κοινοβουλευτική Ερώτηση περί εξισωτικών αποζημιώσεων κτηνοτρόφων για τα έτη 2013-2014

05 February 2020

Κοινοβουλευτική Ερώτηση περί εξισωτικών αποζημιώσεων κτηνοτρόφων για τα έτη 2013-2014

Ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση που αφορά στον ορισμό των βοσκοτόπων για το 2013 και 2014, αλλά και για τις ενέργειες που πρόκειται να κάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητούν με ερώτησή τους η βουλευτής Πιερίας Ελισάβετ (Μπέττυ) Σκούφα, ο πρώην υπουργός και τομεάρχης Αγροτικών ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης και 37 ακόμη βουλευτές.

Η ερώτηση αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τον προσδιορισμό του «μόνιμου βοσκότοπου», μια απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την απόδοση στους Έλληνες κτηνοτρόφους των εξισωτικών αποζημιώσεων των ετών 2013 και 2014.

Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει πλέον ότι « ....το αποφασιστικό κριτήριο για τον προσδιορισμό του «μόνιμου βοσκότοπου» δεν είναι το είδος της βλάστησης που καλύπτει τη γεωργική έκταση, αλλά η πραγματική χρήση της εν λόγω έκτασης για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για τους «μόνιμους βοσκότοπους». Κατά συνέπεια, η παρουσία ξυλωδών φυτών ή θάμνων δεν μπορεί αφεαυτής να αποκλείσει τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως «μόνιμου βοσκότοπου», εφόσον δεν επηρεάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αποτελεσματική χρήση της επιφάνειας για σκοπούς γεωργικής δραστηριότητας». Επίσης, δέχθηκε ότι «... προκειμένου να καθοριστεί αν η οικεία έκταση πρέπει να χαρακτηριστεί ως «μόνιμος βοσκότοπος», το καθοριστικό κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι όχι το είδος της βλάστησης που καλύπτει την έκταση αυτή, αλλά η πραγματική χρήση της για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για τους «μόνιμους βοσκότοπους».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερωτούν:

«Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση που αφορά στον ορισμό των βοσκοτόπων για το 2013 και 2014;

Ποιες είναι οι ενέργειές σας για την υποστήριξη των σχετικών αιτημάτων για τα έτη 2013 και 2014;

Προτίθεστε να κάνετε όλη την απαραίτητη προεργασία με βάση την εκδοθείσα απόφαση ούτως ώστε εάν και εφόσον εκδοθεί ανάλογης θετικής έκβασης απόφαση για τα έτη 2013 και 2014 να καταστεί δυνατή η άμεση χορήγηση στους κτηνοτρόφους των εξισωτικών αποζημιώσεων;»

05 February 2020
Banner