Επίσημοι έλεγχοι και ελληνοποιήσεις, στο επίκεντρο της ημερίδας της ΕΔΟΚ στη Θεσσαλονίκη

26 February 2020

Επίσημοι έλεγχοι και ελληνοποιήσεις, στο επίκεντρο της ημερίδας της ΕΔΟΚ στη Θεσσαλονίκη

Τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος κανονισμός 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους στα προϊόντα ζωικής προέλευσης ανέδειξε η 2η επιμορφωτική ημερίδα της ΕΔΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώθηκαν τα προβλήματα στην υφιστάμενη λειτουργία της αγοράς κρέατος στη χώρα μας. Παρουσιάστηκαν, δε, αποκαλυπτικά στοιχεία για την έκταση του φαινομένου των «ελληνοποιήσεων» όπως και για τα κενά στην καταγραφή της «διαδρομής» των ζώων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, παθογένειες που με τις κατάλληλες ενέργειες μπορούν να εξαλειφθούν.

Η ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος με τη συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), υπό την αιγίδα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 24 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Porto Palace  στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε τη συνέχεια της πρώτης ενημερωτικής εκδήλωσης που είχε πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του προς τους συμμετέχοντες ο Πρόεδρος της ΕΔΟΚ, Λευτέρης Γίτσας, «Ένας από τους βασικούς σκοπούς της ΕΔΟΚ είναι να βοηθήσει ώστε ο τομέας του κρέατος να αποτελέσει πραγματικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και «κεφάλαιο» για τη χώρα μας. Ανάμεσα στις ουσιαστικότερες αρμοδιότητες που έχει η ΕΔΟΚ με τον θεσμικό της ρόλο ως συνομιλητή των αρμόδιων Αρχών και του Υπουργείου είναι επίσης η διάχυση της γνώσης προς κάθε κατεύθυνση, και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται αυτή η ημερίδα, με αντικείμενο τις αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία και πως θα γίνει η μετάβαση στο νέο καθεστώς».

Σχετική ενημερωτική ανακοίνωση για την εκδήλωση εξέδωσε η Διεπαγγελματική, αναφέροντας τις λεπτομέρειες της ημερίδας:

Συντονιστής των εργασιών της ημερίδας ήταν ο Θωμάς Αλεξανδρόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, ο οποίος τόνισε πως  «Έχουμε τρόπους για να εφαρμόσουμε όσα προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και θα το πράξουμε. H πληθώρα νομοθεσίας που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές ότι τα αντικείμενα διευρύνονται και το προσωπικό επιφορτίζεται με πάρα πολλές δράσεις που πρέπει να γίνουν”.

Η Παναγιώτα Παπαδάκη, Προϊσταμένη κατ' αναπλήρωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, η οποία πρωτοστάτησε στην οργάνωση  της επιμορφωτικής ημερίδας, εξήγησε τις βασικές αρχές του Κανονισμού 2017/625, υπογραμμίζονται ότι καθορίζει επακριβώς τον τρόπο που θα διεξάγονται οι επίσημοι έλεγχοι για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από τον γενικό Κανονισμό 178/2002 «Ο Καν. 2017/625 επιβεβαιώνει τις γενικές αρχές του Καν. 882/2004, επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των ΕΕ, αυξάνει την ποιότητα των επίσημων ελέγχων, εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία και ενισχύει τη νομική βάση κατά της απάτης σε τρόφιμα» κατέληξε η κα Παπαδάκη.

Στη δεύτερη εισήγησή της, η κα Παπαδάκη εξήγησε το ανανεωμένο πρόγραμμα για τον υπολογισμό ανάλυσης της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού. Ο Καν. 2017/625 καθιστά σαφές ότι  οι ΕΕ πρέπει να εκτελούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν η εν λόγω ειδοποίηση είναι αναγκαία και δεόντως αιτιολογημένη για τον επίσημο έλεγχο που πρέπει να διενεργηθεί.

Αίσθηση προκάλεσαν τα στοιχεία που παρέθεσε ο Δρ Δημήτριος Γαλαμάτης, Κτηνίατρος/Επιθεωρητής – Ελεγκτής στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων γάλακτος και κρέατος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ευρήματα που αφενός αποκαλύπτουν σημαντικές πτυχές του φαινομένου των «ελληνοποιήσεων» και αφετέρου προκαλούν ερωτηματικά σχετικά με τον πραγματικό αριθμό ζώντων ζώων που οδηγούνται στα σφαγεία, αφού βάσει των επίσημων στοιχείων «λείπουν» από το σύστημα περί τα 6 εκατομμύρια σφαγές προβάτων σε ετήσια βάση. «Πώς δικαιολογείται το γεγονός, μία χώρα με 8,5 εκατομμύρια περίπου πληθυσμό προβάτων κάθε χρόνο, την πενταετία 2014 - 2018, να εμφανίζει μόλις 2,9 εκατομμύρια περίπου σφαγές προβατοειδών ανά έτος;» αναρωτήθηκε παρουσιάζοντας τα συγκριτικά στοιχεία ο κ. Γαλαμάτης.

Εντύπωση προκαλεί, αφενός η διαμόρφωση ενός μόνιμου σημαντικού αριθμού εισαγωγών από τη Ρουμανία αλλά και η διαφορά των εισαγόμενων προβάτων από τη Ρουμανία για σφαγή σε σχέση με τις δηλωμένες σφαγές στο σύστημα «΄Αρτεμις» κατά την περίοδο 2014-2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Δρ. Δημήτριος Γαλαμάτης, την συγκεκριμένη περίοδο 160.000 πρόβατα που εισήχθησαν από Ρουμανία για σφαγή, δεν καταγράφηκαν στο σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ».

Για τον ρόλο και τη σημασία σχετικά με την ευθύνη και εποπτεία του επίσημου Κτηνιάτρου στους ελέγχους στα σφαγεία υπό τον νέο Κανονισμό μίλησε η Ανθή Λάγιου, Κτηνίατρος στο Τμήμα Σφαγείων της Κτηνιατρικής Διεύθυνσης του ΥπΑΑΤ,  εξηγώντας τι ακριβώς συνεπάγεται η διεξαγωγή ελέγχων, «υπό την ευθύνη του επίσημου Κτηνιάτρου» και «υπό την εποπτεία του επίσημου Κτηνιάτρου» και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να βοηθά το προσωπικό των σφαγείων.

Για τις αλλαγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα εμπορικά πρότυπα μίλησε η Χρυσούλα Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥπΑΑΤ, αναφέροντας ότι τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί πρότυπα εμπορίας  μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνο εάν ικανοποιούν τα εν λόγω πρότυπα. Πρόσθεσε δε, ότι ο νέος Κανονισμός θα εφαρμόζεται στους ελέγχους που διενεργούνται με στόχο τον εντοπισμό ενδεχόμενων δόλιων ή παραπλανητικών πρακτικών που περιλαμβάνουν πρότυπα εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, έδωσε το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από τον Απρίλιο του 2017, για όσες ξεκινούν τώρα και όσες πρόκειται να εφαρμοστούν το 2022.

Ο Καθηγητής Ανδρέας Γεωργούδης, Γενικός Διευθυντής της ΕΔΟΚ, αναφέρθηκε διεξοδικά στα κεφάλαια της  Στρατηγικής με τίτλο «Από το χωράφι στο πιάτο», τονίζοντας τα σημεία στα οποία θα χρειαστούν προσαρμογές  του Kανονισμού 2017/625 στις απαιτήσεις της Στρατηγικής που είναι μέρος της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ η οποία έχει  τελικό σκοπό να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη το 2050 με ενδιάμεσο στάδιο  ελέγχου το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό «Η Ελλάδα θα πρέπει να προγραμματίσει και να εφαρμόσει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή και σε όλα τα στάδια επεξεργασίας του κρέατος μέχρι την κατανάλωση» δήλωσε ο κ. Γεωργούδης, τονίζοντας την ανάγκη της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών στη χώρα μας προκειμένου να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα.

Για τον ρόλο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στον έλεγχο της ελληνικής αγοράς γάλακτος και κρέατος στο πλαίσιο του νέου κανονισμού επίσημων ελέγχων μίλησε ο Δρ Γεώργιος Σοφιανίδης, κτηνίατρος-ελεγκτής στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχων γάλακτος και κρέατος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο κ. Σοφιανίδης εξήγησε αναλυτικά τις υποχρεώσεις όλων των επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει το τελικό προϊόν στον καταναλωτή. Ανέλυσε τους στόχους των ελέγχων που περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των «ελληνοποιήσεων», την εξάλειψη της αισχροκέρδειας σε βάρος του καταναλωτικού κοινού, τη στήριξη των σύννομων επιχειρήσεων και τη στήριξη του εισοδήματος των Ελλήνων κτηνοτρόφων παραγωγών κρέατος.

Ο Χρήστος Ιωαννίδης, Υποστράτηγος Υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ. ε.α., μέλος Δ.Σ. Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών(ΚΕΠΚΑ) και μέλος του Δ.Σ. ΕΦΕΤ, εστιάζοντας στις θετικές αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία στον επίσημο έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης και τις βελτιώσεις στα θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών, τόνισε ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι αρκετά αποτρεπτικές ώστε να ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση.

Για τις αλλαγές στις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης μίλησε η Εύη Χατζηγιαννάκου, από το Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, η οποία επεσήμανε ότι σήμερα εκδίδονται 208 επίσημα πιστοποιητικά ή επίσημες βεβαιώσεις που καλύπτονται από  37 νομικές πράξεις. Με τον νέο Κανονισμό απλουστεύεται το νομικό πλαίσιο και μειώνεται ο αριθμός των πιστοποιητικών (από 37 νομικές πράξεις παραμένουν μόνο 3 εκτελεστικές πράξεις).

Η πολύ μεγάλη προσέλευση κυρίως Κτηνιάτρων, άλλων Γεωτεχνικών και Επαγγελματιών του κλάδου,  ανέδειξε για ακόμη μια φορά το ενδιαφέρον αλλά και την ανάγκη που υπάρχει για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις που οδηγούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Τομέα του κρέατος, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΔΟΚ.

Όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών του συνεδρίου είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΟΚ και μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΚ https://edokhellas.com/.

26 February 2020
Banner