Επιδότηση πάγιων δαπανών έως 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση

29 January 2021

Επιδότηση πάγιων δαπανών έως 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση

Λεπτομέρειες για το μέτρο που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, που θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, έδωσε μιλώντας στη Βουλή ο υπ. Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών, με στόχο την περαιτέρω στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και των περιοριστικών μέτρων. Η Κομισιόν έχει εγκρίνει το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορωνοϊού.

Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου, προστέθηκε η πρόβλεψη για «Ενισχύσεις υπό τη μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες» (σημείο 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου). Πρόκειται για τη δυνατότητα συνεισφοράς των κρατών στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Συνεπώς, τα κράτη-μέλη δύνανται να χορηγούν ενισχύσεις σε επιχειρήσεις υπό τη μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, πραγματοποιηθείσες μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2021.

Αναφέρεται ότι:

- Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, να αντιμετωπίζουν μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

- Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης ανά επιχείρηση –για όλη την περίοδο από Μάρτιο 2020 έως Ιούνιο 2021– είναι 3 εκατ. ευρώ, στο οποίο δεν σωρεύονται οι άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση, οι οποίες όμως δύναται να συνυπολογιστούν στις ανάγκες κάλυψης κάθε επιχείρησης.

- Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης της επιχείρησης είναι 70% επί των επιλέξιμων δαπανών, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και το επίπεδο αυτών να διαμορφώνεται ανάλογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα.

29 January 2021
Banner
Banner