Κορωνο-ενίσχυση 150 εκατ.€ για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρ. Μακεδονίας

31 August 2020

Κορωνο-ενίσχυση 150 εκατ.€ για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρ. Μακεδονίας

Τη διάθεση 150 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κι έχουν πληγεί από την έξαρση του κορωνοϊού, ενέκρινε η Κομισιόν.

Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια στήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, θα καλύψει κεφάλαιο κίνησης που ανέρχεται σε ποσοστό έως και 50% των δαπανών που βάρυναν τους δικαιούχους το 2019.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού. Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση ανά επιχείρηση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 800.000 ευρώ, όπως προβλέπεται στο προσωρινό πλαίσιο.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

31 August 2020
Banner
Banner