Ενημέρωση και αποφάσεις από τους Εκτροφείς Βραχυκερατικής Φυλής

08 March 2018

Ενημέρωση και αποφάσεις από τους Εκτροφείς Βραχυκερατικής Φυλής

Με ικανοποιητική προσέλευση, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018, στο Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας, η ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν –και για κάποια από τα οποία πάρθηκαν αποφάσεις– ήταν:

- Διεξοδική ενημέρωση του σώματος για την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» (Μέτρο 10.2.1 του ΠΑΑ) στο οποίο η Ένωση συμμετέχει με 41 μέλη της, μέχρι στιγμής.

- Έναρξη των διαδικασιών για την πιστοποίηση της Ένωσης, ως φορέας τήρησης των γενεαλογικών βιβλίων της φυλής, σε συνεργασία πάντα με τα ΚΖΓΠ του ΥΠΑΑΤ.

- Αίτημα της Ένωσης προς τις αρμόδιες αρχές, ώστε να υιοθετηθεί ως επίσημο μέσο σήμανσης των βοοειδών, ειδικά της φυλής, ο ενδοστομαχικός βόλος το συντομότερο δυνατό, παράλληλα με τη χρήση ενωτίων για πρακτικούς λόγους.

- Συνδρομή της Ένωσης, με συλλογή δειγμάτων, στην προσπάθεια της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και Διατήρησης των Αυτόχθονων Φυλών Κατοικίδιων (Αγροτικών και Οικόσιτων) Ζώων «Αμάλθεια» και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη γονιδιακή κατ’ αρχήν καταγραφή και, στη συνέχεια, ταυτοποίηση των αυτόχθονων φυλών βοοειδών της χώρας.

- Ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα Μέτρα του ΠΑΑ (10.1.09 - Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων & 11.1, 11.2 -Βιολογικές καλλιέργειες) τα οποία αφορούν κυρίως τα μέλη της ΕΕΕΒΦΒ.

Τέλος υπήρξε διεξοδική συζήτηση για διάφορα ζητήματα που αφορούν τα μέλη και τέθηκαν οι στόχοι της Ένωσης για το επόμενο διάστημα.

08 March 2018
Banner