Ενιαία Θυρίδα για τόνωση των εξαγωγών

15 July 2016

Ενιαία Θυρίδα για τόνωση των εξαγωγών

Story Highlights

  • H Ενιαία Θυρίδα, δηλαδή ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό περιβάλλον σε όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας, στοχεύει στη μείωση του κόστους και του χρόνου, στην ενίσχυση της διαφάνειας και τελικά στη διευκόλυνση του εμπορίου

Related Articles

Με στόχο την καθιέρωση κουλτούρας διευκόλυνσης εμπορίου και την προώθηση και στην Ελλάδα της νέας μορφής διακυβέρνησης που βασίζεται στην Ενιαία Θυρίδα, συνεδρίασε χθες για πρώτη φορά η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου. Όπως ανακοινώνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), η Ενιαία Θυρίδα προωθείται προκειμένου να βελτιωθεί η θέση της χώρας στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ, να τονωθούν η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα και να αυξηθούν οι ελληνικές εξαγωγές.

Στην κατεύθυνση αυτή, προωθούνται οι εξής δράσεις:

- Απλοποίηση της εθνικής νομοθεσίας, όπου είναι απαραίτητο, και εναρμόνισή της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του τελωνείου (e-customs)
- Ενεργοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής όλων των δικαιολογητικών/ υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων (άδειες/εγκρίσεις/πιστοποιητικά)
- Ενημέρωση των τελωνειακών αρχών με ηλεκτρονικό τρόπο (κοινή διαχείριση διασυνοριακών ελέγχων)

Σύμφωνα με τη ΓΓΔΕ, οι περισσότερες δράσεις του πρώτου πακέτου του συγκεκριμένου Οδικού Χάρτη (για τη μείωση του κόστους και του χρόνου μιας εξαγωγής κατά 50%, μέσω της απλοποίησης των τελωνειακών και προ-τελωνειακών διαδικασιών) υλοποιήθηκαν. Βασικός στόχος πλέον είναι η υλοποίηση της Ενιαίας Θυρίδας, ώστε τελικά οι οικονομικοί φορείς να αποκτήσουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δεδομένα και δικαιολογητικά, μόνο μία φορά και από μόνο ένα σημείο, κάνοντας τις διαδικασίες πιο αποδοτικές και μειώνοντας το κόστος των εμπορικών συναλλαγών.

«Βασικά σημεία του Οδικού Χάρτη είναι η απλοποίηση και τυποποίηση του συνόλου των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μίας εξαγωγής και η δημιουργία της Ενιαίας Θυρίδας. Το γνωστό Single Window, δηλαδή ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό περιβάλλον σε όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας, στοχεύει στη μείωση του κόστους και του χρόνου, στην ενίσχυση της διαφάνειας και τελικά στη διευκόλυνση του εμπορίου. Η πρωτοβουλία αυτή προϋποθέτει τη στήριξη και τη στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του όλου εγχειρήματος» δήλωσε σχετικά ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

15 July 2016
Banner
Banner