Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του 48ωρου λουκέτου

04 August 2016

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του 48ωρου λουκέτου

Στο ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 2402/03.08.2016) δημοσιεύθηκε η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων για την άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Όπως είχε αναφέρει ξανά το meatnews.gr, το μέτρο του 48ωρου λουκέτου εφαρμόζεται με πράξη των αρμόδιων οργάνων, εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση παραστατικών στοιχείων.

Όπως ορίζεται συγκεκριμένα, το μέτρο εφαρμόζεται με πράξη των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο κατόπιν σχετικής ειδικής εντολής ελέγχου του Γενικού Γραμματέα, εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση παραστατικών στοιχείων (αποδείξεων), σύμφωνα με το εδάφιο 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 (μη έκδοση πλέον των δέκα (10) παραστατικών στοιχείων ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ).
Επιπλέον, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνεται η κατά τα ανωτέρω οριζόμενα μη έκδοση παραστατικών στοιχείων, εξουσιοδοτείται να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» την ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία για 48 ώρες.

Σημειώνεται επίσης ότι με το πέρας του διενεργούμενου ελέγχου και εφόσον συντρέχει η περίπτωση διαπίστωσης μη έκδοσης παραστατικών στοιχείων που επισύρει την επιβολή του ως άνω μέτρου, τα ελεγκτικά όργανα προβαίνουν σε σχετική επισημείωση επί του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου, με την οποία γνωστοποιείται ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις επισύρουν την επιβολή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου για 48 ώρες.

Την απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ, μπορείτε να δείτε ολόκληρη εδώ.

[Με πληροφορίες από taxheaven.gr]

04 August 2016
Banner
Banner