Εμπλοκές δημιουργεί ο θεσμός του κτηνίατρου εκτροφής

29 April 2015

Εμπλοκές δημιουργεί ο θεσμός του κτηνίατρου εκτροφής

Προβλήματα δημιουργεί η εφαρμογή του νέου θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής», αν κρίνουμε από τις διαμαρτυρίες του συνδικαλιστικού οργάνου των κτηνιάτρων του Δημοσίου. Με εγκύκλιο των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης καλούνται οι περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής να χρησιμοποιήσουν τους κτηνιάτρους εκτροφής στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκρίζωσης της βρουκέλλωσης.
Αυτό όμως που καταγγέλλει η ΠΕΚΔΥ είναι ότι δεν έχει λυθεί ακόμη το θέμα της αμοιβής των ιδιωτών κτηνιάτρων που εντάσσονται στο σχετικό μητρώο, αφού δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ που προβλεπόταν στη νομοθεσία. Έτσι καλούνται οι περιφερειακές υπηρεσίες να χορηγήσουν εμβόλια σε ιδιώτες, ενώ ακόμη δεν έχουν καταρτιστεί οι σχετικές συμβάσεις.
Οι κτηνίατροι του Δημοσίου από την αρχή αντέδρασαν έντονα στην εφαρμογή του θεσμού και κατήγγειλαν ότι πρόκειται για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών. Όπως μάλιστα λένε χαρακτηριστικά «όλη η πορεία των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το 2015 έχει αφεθεί στην τύχη».
Μέχρι σήμερα στο Μητρώο των Κτηνιάτρων Εκτροφής έχουν εγγραφεί 385 κτηνίατροι.

29 April 2015
Banner
Banner