Έλεγχους για την προέλευση του κρέατος ζητά η ΕΔΟΚ ενόψει Πάσχα

18 March 2015

Έλεγχους για την προέλευση του κρέατος ζητά η ΕΔΟΚ ενόψει Πάσχα

Εν όψει Πάσχα, η Διεπαγγελματική Κρέατος (ΕΔΟΚ), με ανακοίνωσή της ζητά να ενταθούν στην αγορά οι έλεγχοι της προέλευσης του κρέατος αλλά και να ολοκληρωθεί το σύστημα παρακολούθησης ΑΡΤΕΜΙΣ.
Πάγια θέση της ΕΔΟΚ, αναφέρεται στην ανακοίνωση είναι πως η αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχων της προέλευσης του κρέατος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά, την προώθηση της ανάπτυξης της εγχώριας κτηνοτροφίας και τη δίκαιη και αντικειμενική φορολόγηση.
Το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ που εφαρμόζει ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) έχει δημιουργηθεί για την παρακολούθηση των σφαγών στη χώρα, δηλαδή της προέλευσης των ζώων και της διάθεσης των σφαγίων στους εμπόρους. Χρειάζεται όμως συμπληρωματικές παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλισθεί η πληρότητα και η αποτελεσματικότητα του ελέγχου της διακίνησης του κρέατος.
Στόχος θα πρέπει να είναι η πλήρης πρόληψη και ανακάλυψη των παράνομων Ελληνοποιήσεων που μπορεί να γίνονται, είτε τοποθετώντας σε εισαγόμενα ζώα ενώτια ανύπαρκτων ελληνικών ζώων, είτε με την προώθηση στην αγορά εισαγόμενου κρέατος ως ελληνικού.
Οι κρεοπώλες ήδη από το 2008, λειτουργούν τη ζυγιστική μηχανή και κρατούν αρχείο ‘Ζ’ με τα ισοζύγια των κρεάτων, οπότε είναι έτοιμοι να εναρμονιστούν με το Άρτεμις, όταν το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, επεκταθεί έως και το τελικό σημείο πώλησης.
Τα κρίσιμα σημεία που χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις είναι η βελτίωση του Κτηνιατρικού μητρώου του ΥΠΑΠΕ (Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και η εξασφάλιση πρόσβασης σε αυτό όλων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, η καθιέρωση της ηλεκτρονικής άδειας διακίνησης, καθώς και η οριστικοποίηση της σφαγής αυθημερόν με ταυτόχρονη ενημέρωση του κτηνιατρικού μητρώου. Επίσης πρέπει να ολοκληρωθεί με γρήγορο ρυθμό η ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας του εγχώριου κρέατος μετά τα σφαγεία, αλλά και του εισαγόμενου αμέσως μετά την είσοδό του στη χώρα.
Στο ολοκληρωμένο σύστημα θα συμπεριληφθούν υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι – διακινητές, μεταποιητές και κρεοπωλεία.
Οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς στο ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να αξιοποιούν τα σύγχρονα τεχνικά μέσα, δηλαδή να γίνονται με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών όπου θα υπάρχουν πλήρη στοιχεία για όλα τα σημεία διαχείρισης και διακίνησης του κρέατος.
Οι διαδικασίες αυτές, παρά τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (νυν ΥΠΑΠΕ) και ενώ βρισκόμαστε ήδη στην κρίσιμη για τον κλάδο του κρέατος και της εγχώριας Αιγοπροβατοτροφίας εποχιακή αγορά του Πάσχα, δεν έχουν υλοποιηθεί.
Η ΕΔΟΚ τονίζει επίσης ότι για την ολοκλήρωση του συστήματος ελέγχων είναι απαραίτητη επίσης η εκπαίδευση και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών και των καταναλωτών που θα πρέπει να γίνεται με τη συνεργασία της ΕΔΟΚ και των αρμόδιων φορέων - ΕΛΓΟ, ΥΠΑΠΕ και ΕΦΕΤ.

18 March 2015
Banner