Διευκρινίσεις και κόντρα εγκύκλιοι για την εκπαίδευση του κρεοπώλη

13 April 2017

Διευκρινίσεις και κόντρα εγκύκλιοι για την εκπαίδευση του κρεοπώλη

Κάθε προηγούμενη επεξήγηση-απάντηση σχετικά με την υποχρεωτική εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων ανακαλεί με χθεσινή του εγκύκλιο (4879/12.4.2017) ο ΕΦΕΤ. Πρόκειται για εγκύκλιο που δίνει οδηγίες εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 14708 του 2007 (επί υπουργού Ανάπτυξης Δ. Σιούφα).

Σύμφωνα με τη χθεσινή εγκύκλιο, ο ΕΦΕΤ επισημαίνει ότι μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP, «εκπαιδεύουν ή καταρτίζουν υποχρεωτικά όλο το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα Υπουργική Απόφαση ακολουθώντας τα προγράμματα που έχει εκπονήσει ο ΕΦΕΤ».

Από την εκπαίδευση αυτή εξαιρούνται οι χειριστές τροφίμων «οι οποίοι κατέχουν: α) έγκυρους και επίσημα αναγνωρισμένους από κρατικό φορέα τίτλους σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού, β) βεβαιώσεις-πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης κατάρτισης κρατικών φορέων ελέγχου τροφίμων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ταυτόχρονα, με σημερινή επιστολή του προς εμπλεκόμενους φορείς, ο ΕΦΕΤ ξεκαθαρίζει ότι εκτός από προηγούμενες απαντήσεις και διευκρινίσεις του, ανακαλεί επίσης και… προηγούμενη εγκύκλιό του (3823/24.3.2017). Επισημαίνει δε πως «σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά που απαιτούνται προκειμένου να πιστοποιείται η επαγγελματική ικανότητα κρεοπώλη για τη λειτουργία κρεοπωλείου, εκδίδονται από Δημόσιες αναγνωρισμένες Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος».

Είναι αλήθεια ότι οι διευκρινίσεις που αναιρούν προηγούμενες και οι εγκύκλιοι που ανακαλούν προηγούμενες, πλήττει την εικόνα σοβαρότητας που έχει επάξια κατακτήσει μέχρι σήμερα ο ΕΦΕΤ. Είναι όμως επίσης προφανές ότι αυτές οι ανακολουθίες αντανακλούν ευρύτερα τις αντικρουόμενες οπτικές με τις οποίες οι διάφορες πλευρές του ελληνικού κράτους αντιμετωπίζουν τα ζητήματα:

- Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, χωρίς τη συμβολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως όφειλε, εξέδωσε απόφαση για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, προκαλώντας ερωτηματικά για το τι ισχύει τελικά στη μεταποίηση τροφίμων ζωικής προέλευσης.

- Μετά ανέκυψε η μάχη για να αφαιρεθεί από τις Κτηνιατρικές διευθύνσεις η αδειοδότηση των επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης.

- Σήμερα βλέπουμε τον ΕΦΕΤ να ανακαλεί τον… εαυτό του, να παίρνει πίσω διευκρινίσεις και εγκυκλίους, αλλά και να… αγνοεί έναν επίσης ψηφισμένο νόμο (Ν.4152/2013) ο οποίος προβλέπει ότι: η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη χορηγείται είτε από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του ΥΠΑΑΤ, είτε από αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές και ιδρύματα της χώρας, είτε από αντίστοιχες σχολές και ιδρύματα άλλων κρατών − μελών της Ε.Ε. ή χωρών της αλλοδαπής.

Τελικά, σε ένα κράτος όπου κανείς δεν γνωρίζει αν και πότε ισχύουν οι Νόμοι, οι Εγκύκλιοι, ή οι Υπουργικές Αποφάσεις, μάλλον είναι σίγουρο ότι το αλαλούμ θα συνεχίζεται. Και, παραφράζοντας κάτι που έλεγαν σε άλλες περιστάσεις, αν θέλεις να μάθεις ποιος βρίσκεται πίσω από το αλαλούμ, φρόντισε να μάθεις ποιος ωφελείται από αυτό…

 

13 April 2017
Banner
Banner