ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρασκευάσματος κοτόπουλου

24 May 2021

ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρασκευάσματος κοτόπουλου

Ο  Ε.Φ.Ε.Τ.  και  ειδικότερα  η  Περιφερειακή Διεύθυνση  Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατά  τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων  Ασφάλειας  Τροφίμων»  έτους  2021,  προέβη  σε  δειγματοληψία παρασκευάσματος κρέατος με τα στοιχεία: ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙ 1κιλ. ΚΤΨ., με ημερομηνία κατάψυξης 10/03/2021 και ανάλωσης 01/09/2022, που παράγεται από την εταιρεία «ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ. και σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Δοκιμών και  Ερευνών Τροφίμων  Θεσσαλονίκης  του  Ε.Φ.Ε.Τ.,  διαπιστώθηκε  η  παρουσία  του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.στο ανωτέρω δείγμα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

24 May 2021
Banner
Banner