Δωρεάν κατάρτιση εκτροφής κρεοπαραγωγών πτηνών

06 May 2022

Δωρεάν κατάρτιση εκτροφής  κρεοπαραγωγών πτηνών

Η Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε με σκοπό  την προσφορά ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον κλάδο της αγροδιατροφής στην Ελλάδα. Σ’ αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οργανώνεται ένα δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής με θέμα «Κρεοπαραγωγός Πτηνοτροφία».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα 14 δωρεάν προγράμματα του 4ου κύκλου  κατάρτισης και συμβουλευτικής και λαμβάνει χώρα στην Άρτα, τα Γιάννενα και στη Χαλκίδα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δώσει την ευκαιρία σε 55 νέους πτηνοτρόφους, ανεξαρτήτως εμπειρίας, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στην αποδοτικότερη εκτροφή κρεοπαραγωγών πτηνών. Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τα εγχειρήματα της Νέας Γεωργίας για τη Νέα Γενιά υποστηρίζονται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) αλλά συμμετέχει κι ένας μεγάλος αριθμός σημαντικών φορέων που ανήκουν στην αγροδιατροφή.

Η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι στις 22 Μαΐου 2022.

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/generationaggreece/

06 May 2022
Banner
Banner