Δημοσιεύτηκε ο νέος Κανονισμός για τα γεωργικά προϊόντα

12 November 2014

Δημοσιεύτηκε ο νέος Κανονισμός για τα γεωργικά προϊόντα

Story Highlights

  • Δημοσιεύτηκε ο νέος Κανονισμός για την προώθηση γεωργικών προϊόντων
  • Στόχος του να βοηθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές

Related Articles

Μετά την πρόσφατη επίσημη έγκρισή του από τα κράτη-μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο, ο νέος Κανονισμός για την προώθηση γεωργικών προϊόντων δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η νέα πολιτική προώθησης των γεωργικών προϊόντων φιλοδοξεί ν' αποτελέσει εργαλείο για άνοιγμα σε νέες αγορές και διαφοροποίηση των εμπορικών εταίρων. Η πολιτική αυτή θα ενισχυθεί επίσης από σημαντική αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού της ΕΕ και, μελλοντικά, από ειδικό ευρωπαϊκό εκτελεστικό οργανισμό.

Η νέα πολιτική θα επικεντρωθεί στις δραστηριότητες προώθησης που έχουν προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βασίζονται σε πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική. Θα έχει δε ως αποτέλεσμα την απλούστευση και μείωση της γραφειοκρατίας. Ο σημερινός προϋπολογισμός, ύψους 61 εκατ. ευρώ ετησίως, θα αυξηθεί σε 200 εκατ. ευρώ, και θα προβλέπει υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, θα σταματήσει η εθνική συγχρηματοδότηση, ενώ τα ποσοστά συγχρηματοδότησης από την ΕΕ θα αυξηθούν στο 70% για τα απλά προγράμματα που υποβάλλονται από οργανισμό ενός κράτους μέλους, στο 80% για προγράμματα στα οποία συμμετέχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή στοχεύουν σε χώρες εκτός ΕΕ, και στο 85% για μέτρα κατά της κρίσης.

Με κοινό παρονομαστή «Enjoy, it's from Europe» («Απόλαυσέ το, είναι ευρωπαϊκό»), η νέα πολιτική έχει ως στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σ' αυτές, και να ενημερώσει τους καταναλωτές για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί.

Ο νέος κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2015 και μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

12 November 2014
Banner