Πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για την αποτελεσματικότητα και βελτίωση των σχημάτων ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ

05 November 2019

Πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για την αποτελεσματικότητα και βελτίωση των σχημάτων ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ

Δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε από τη Δευτέρα 4/11 η Κομισιόν, σχετικά με τις Γεωγραφικές Ενδείξεις και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ).

Η διαβούλευση απευθύνεται στο ευρύ κοινό αλλά και στους εμπλεκόμενους παραγωγούς, μεταποιητές, εθνικές αρχές και ερευνητές, και στόχος είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία και πληροφορία σχετικά με την κατανόηση των συστημάτων ποιότητας τροφίμων της Ε.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση που επιχειρεί η Κομισιόν θα εξετάσει κατά πόσον τα συστήματα ποιότητας είναι αποτελεσματικά, αποδοτικά, συναφή και συνεπή για ορισμένα τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα.

Τα συστήματα για τα οποία μιλάμε είναι:

  • Γεωγραφικές Ενδείξεις: παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να είναι βέβαιοι ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί σε συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή (ΠΟΠ - ΠΓΕ).
  • Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα: εγγυώνται ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί με παραδοσιακές μεθόδους.

Οι συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους για την αποδοτικότητα αυτών των συστημάτων ποιότητας, αλλά και για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους και να απλουστευθούν οι διαδικασίες απόδοσής τους.

Τα συστήματα ποιότητας προστατεύουν την Ονομασία από την παραποίηση και την κακή χρήση. Οι Γεωγραφικές Ενδείξεις ανήκουν στο σύστημα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε., και προστατεύονται νόμιμα από απομίμηση και κατάχρηση εντός της Ε.Ε. και σε Τρίτες Χώρες όπου εφαρμόζεται ειδική προστασία μέσω μιας συμφωνίας ή άμεσης αίτησης του δικαιούχου.

Η δημόσια διαβούλευση διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. ανοίγει για περίοδο 12 εβδομάδων και θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2020.

05 November 2019
Banner