Δίκτυο Αγροτών: Αγώνας από τους αγρότες για τους αγρότες

16 January 2017

Δίκτυο Αγροτών: Αγώνας από τους αγρότες για τους αγρότες

Τα ουσιαστικά και πραγματικά, όπως λέει, προβλήματα/αιτήματα θέτει υπόψη των αγροτών αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης, το νεοϊδρυθέν Δίκτυο Αγροτών, με ανακοίνωση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, μέσα σε μια «χρονική συγκυρία όπου παραδοσιακά πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις».

Στην ανακοίνωση του Δικτύου Αγροτών υπογραμμίζεται ότι «ο αγώνας για διεκδικήσεις που θα βελτιώσουν τη δουλειά μας και το αποτέλεσμά της, είναι διαρκής και αδιάλειπτος», ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται ότι: «Στηριζόμενοι στις αστείρευτες δυνάμεις που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και διακρίνονται από αγωνιστικότητα και αλληλεγγύη ξεκινάμε, απαλλαγμένοι από παρωχημένες αντιλήψεις και πρακτικές, αγώνα από τους αγρότες για τους αγρότες, ώστε το αγροτικό επάγγελμα να καταστεί επάγγελμα επιλογής».

«Θα συνεργασθούμε και θα συμπορευθούμε σε κοινούς αγώνες, με όλες τις ακηδεμόνευτες υγιείς και δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν σαν μόνο στόχο την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού χώρου, την αναβάθμιση του αγροτικού επαγγέλματος και την ουσιαστική παραγωγική ανασυγκρότηση» καταλήγει η ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής:

«Μετράμε πλέον αρκετές δεκαετίες εφαρμογής καταστροφικών πολιτικών και ανυπαρξία στοιχειώδους εθνικού σχεδιασμού στον αγροτικό τομέα. Τα αποτελέσματα αυτού του ελλείματος, βιώνονται με τραγικό τρόπο από την πλειοψηφία των Ελλήνων γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων, αλλά και των καταναλωτών.

Οι πολιτικές και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν από πολιτικούς, υπηρεσιακούς παράγοντες, ακαδημαϊκή κοινότητα και αγροτοσυνδικαλιστές, τόσο όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία, όσο και τη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων, οδήγησε σε: Κατακόρυφη μείωση της παραγωγής. Τεράστια αύξηση του ελείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αγροδιατροφικών προϊόντων. Υποβάθμιση των διατροφικών προϊόντων. «Κλείσιμο» του αγροτικού επαγγέλματος, και μείωση του αγροτικού εισοδήματος.

Δημιουργήθηκαν έτσι και εδραιώθηκαν παθογένειες όπως, άνιση μεταχείριση των αγροτών, έλλειψη φθηνής χρηματοδότησης, έμποροι, εταιρίες και μεσάζοντες που λυμαίνονται το αγροτικό προϊόν και τον αγρότη, κατάρρευση συνεταιρισμών, έλλειψη υποδομών κλπ., οι οποίες «διασφαλίζουν» τη συνέχιση της αποδιάρθρωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Το «επίτευγμα» αυτό υπήρξε προϊόν συλλογικής προσπάθειας πολλών ανθρώπων, κάποιοι από τους οποίους, ακόμη και σήμερα, μετά και τα 7 χρόνια σκληρής λιτότητας, έχουν το θράσος να διεκδικούν ρόλο ώστε να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο. 

Ο Αγροτικός κόσμος δεν ξέχασε το «έγκλημα» της Αγροτικής, όπου σε ένα Σαββατοκύριακο, το «φιλέτο» χαρίστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς, η ζημιά χρεώθηκε στον Ελληνικό λαό και ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της χώρας, έμεινε μετέωρος και καταχρεωμένος.

Όλοι εμείς, οι κατά βάση, μη προνομιούχοι αγρότες, εκτιμήσαμε ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο αγροτών με συνδικαλιστικό και κινηματικό χαρακτήρα που θα στοχεύει σε δράσεις μέσα στον αγροτικό χώρο, από τον αγροτικό χώρο, για την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων που μας ταλανίζουν.

Οι βασικοί άξονες της δράσης του ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ είναι:
1. Η ανάδειξη και η διαμόρφωση αιτημάτων-λύσεων των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο αγροτικός χώρος, η κινηματική διεκδίκησή τους και η προβολή αυτών με κάθε πρόσφορο μέσο.
2. Η επικοινωνία ανάμεσα στις ζωντανές, προοδευτικές, παραγωγικές δυνάμεις των αγροτών σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη και σε κάθε νομό, μέσω ενός δημοκρατικού οργανωτικού σχήματος και της έκδοσης ενημερωτικού εντύπου.
3. Η συμμετοχή των μελών του Δικτύου στους οργανωτικούς φορείς των αγροτών, συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες Παραγωγών κ.α. Αλλά και η συνεργασία με παρόμοιες πρωτοβουλίες κοινωνικών ομάδων που στοχεύουν στην επίλυση των ίδιων προβλημάτων και κυρίως των καταναλωτών.
4. Η διεκδίκηση πολιτικών και μέτρων, που θα στηρίζουν την ανάπτυξη της Γεωργίας, την παραγωγή ποιοτικού αγροτικού προϊόντος, την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Στηριζόμενοι στις αστείρευτες δυνάμεις που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και διακρίνονται από αγωνιστικότητα και αλληλεγγύη ξεκινάμε, απαλλαγμένοι από παρωχημένες αντιλήψεις και πρακτικές, αγώνα από τους αγρότες για τους αγρότες, ώστε το αγροτικό επάγγελμα να καταστεί επάγγελμα επιλογής.

Θεωρούμε ότι ο αγώνας για διεκδικήσεις που θα βελτιώσουν τη δουλειά μας και το αποτέλεσμά της, είναι διαρκής και αδιάλειπτος. Με δεδομένη όμως τη χρονική συγκυρία όπου παραδοσιακά πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις, θέτουμε υπ’ όψη των συναδέλφων αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης τα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα / αιτήματά μας:

1. Άμεση αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) εντός του 2017.
Η εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2015-2020, συντηρεί την ανισότητα μεταξύ των αγροτών. Το 80% των επιδοτήσεων εισπράττεται από το 20% των δικαιούχων, εξασφαλίζοντας για κάποιους λίγους ενίσχυση έως και 450 φορές μεγαλύτερη από κάποιους άλλους, για την ίδια δραστηριότητα.
- Απαιτούμε άμεση αλλαγή του τρόπου σύγκλισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ώστε στο τέλος της τρέχουσας περιόδου όλοι οι αγρότες να έχουν ίσης αξίας δικαιώματα για την ίδια καλλιέργεια / εκτροφή, όπως άλλωστε συμβαίνει στις υπόλοιπες 27 χώρες της ΕΕ.
- Άμεση επίλυση του προβλήματος των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων του 2014.

2. Μείωση του κόστους παραγωγής.
Η έλλειψη αγροτικής πολιτικής σε συνδυασμό με την άναρχη λειτουργεία της αγοράς αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του κράτους, την πολυνομία κ.α., έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε δραματική αύξηση του κόστους παραγωγής. Αξιώνουμε άμεσα:
- Μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου και του τιμολογίου της ΔΕΗ.
- Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων, ζωοτροφών και ζώντων ζώων.
- Μείωση του κόστους άρδευσης με την κατασκευή σύγχρονων κλειστών κυκλωμάτων, παρόχθιων παροχών, τοποθέτηση υγρομέτρων όπου απαιτείται και τη δημιουργία ενιαίων φορέων διαχείρισης υδάτων. Θεσμική και οικονομική εξυγίανσή των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ και την απαλλαγή από κάθε επιβάρυνση των αγροτών που δεν χρησιμοποιούν τα δίκτυα ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ.
- Ουσιαστική θεσμοθέτηση / επίλυση του θέματος των αλλοδαπών εργατών γης.
- Θεσμοθέτηση ακατάσχετου εμπορικού λογαριασμού αγροτών.
- Δημιουργία αναπτυξιακής χρηματοδοτικής τράπεζας.
- Πρόσβαση των αγροτών σε φθηνή χρηματοδότηση, έναντι των συνολικών ενισχύσεων και της παραγωγής τους, σύμφωνα με τη δήλωση καλλιέργειας.
- Μείωση κόστους αγροεφοδίων.
- Κατάργηση ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί.
- Μείωση φορολογικών συντελεστών για νέους / νεοεισερχόμενους αγρότες για τα πρώτα τρία χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας.
- Επανεξέταση των τεκμηρίων διαβίωσης και του τέλους επιτηδεύματος για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.
- Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να διασφαλίζεται:
α) Καταβολή αποζημιώσεων το αργότερο εντός τετραμήνου από την δήλωση ζημιάς.
β) Μία και μόνη κλίμακα ασφάλισης/αποζημίωσης, για κάθε είδος καλλιέργειας.
γ) Ασφαλιστική κάλυψη και για το φυτικό κεφάλαιο, ανεξάρτητα από την ηλικία και τον αριθμό των δέντρων.
δ) Αποζημίωση  όλων των ασφαλιζόμενων ζώων, ανεξαρτήτου ηλικίας.
ε) Κατάργηση των τελών εκτίμησης.

3. Ασφαλιστικό
- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες για τα πρώτα πέντε έτη της δραστηριότητάς τους.
- Ασφαλιστικές εισφορές και για τους εταιροεπαγγελματίες και συνταξιούχους, με κέρδη άνω των 5000€, συμπεριλαμβανομένης της ενιαίας και συνδεδεμένης ενίσχυσης.
- Μείωση ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λόγω καιρικών ή άλλων συνθηκών.

4. Έλεγχος αγοράς αγροδιατροφικών προϊόντων.
- Καταπολέμηση ελληνοποιήσεων με πραγματικά ισοζύγια αγροτικών προϊόντων και ουσιαστικούς ελέγχους και ποινές που θα εφαρμόζονται.
- Θεσμική εξασφάλιση έγκαιρης πληρωμής, ειδικά νωπών αγροτικών προϊόντων.
- Θεσμοθέτηση αγορών παραγωγών και κίνητρα για ανάπτυξη της «αγορών χωρίς μεσάζοντες»
- Αυστηροί έλεγχοι για την πρόληψη φαινομένων εναρμονισμένων πρακτικών από ολιγοπώλια / μονοπώλια (καρτέλ), εξαπάτηση μέσω τριγωνικών συναλλαγών κλπ.

5. Κτηνοτροφία
- Εξισωτική Αποζημίωση - επαναφορά του στόχου της αντιστάθμισης της απώλειας εισοδήματος λόγω φυσικών μειονεκτημάτων.
- Αδειοδότηση Σταβλικών Εγκαταστάσεων – απλοποίηση διαδικασίας, εφαρμογή υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων για έκδοση άδειας διατήρησης.
- Κατανομή Βοσκοτόπων – αλλαγή ορισμού επιλεξιμότητας – διαφανείς διαδικασίες κατανομής.
- Σήμανση Ζώων – Άμεση υιοθέτηση μη αφαιρούμενων μέσων σήμανσης (βόλοι, microchip).
- Διαχείριση ζωονόσων – Ίση μεταχείριση όλων των κτηνοτρόφων όσον αφορά την παροχή εμβολίων. Χρήση της ασφαλιζόμενης αξίας του ΕΛΓΑ για τις άμεσα καταβαλλόμενες αποζημιώσεις.
- Σφαγεία - Άμεση θεσμοθέτηση «κινητών» και σφαγείων «εκτροφής» για τις ανάγκες της ίδιας της εκτροφής, ειδικά για τις «δύσκολες» περιοχές (νησιά – ορεινές – απομακρυσμένες).
- Κτηνίατρος Εκτροφής – Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ώστε να υπηρετείται η παραγωγή και όχι οι ελλείψεις του κράτους και η γραφειοκρατία.

6. Αλιεία
- Άμεση κατάργηση της πρόσφατης ΥΑ του ΥΠΑΑΤ για την βιντζότρατα και δρομολόγηση της οριστικής κατάργησης του μέσου, όπως σε όλη την Ευρώπη.
- Καθορισμός σαφών και αυστηρών κριτηρίων επαγγελματικότητας με στόχο την εξυγίανση και την σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου.
- Επαναφορά της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας και κατάρτιση διαχειριστικού σχεδίου για αυτόν το τύπο αλιείας.
- Άμεση ενίσχυση των αλιέων για τις τεράστιες ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία και αλίευμα από τα θαλάσσια θηλαστικά (φώκιες, δελφίνια) αλλά και λεσεψιανούς μετανάστες (λαγοκέφαλο, λεοντόψαρο).
- Άμεση νομοθετική ρύθμιση που θα αναγνωρίζει τη ιδιαιτερότητα του κλάδου και θα δίνει την δυνατότητα στους αλιείς να οργανωθούν και να εκπροσωπηθούν με δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια όργανα.
- Ουσιαστικός έλεγχος της αλυσίδας διάθεσης από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή για τα υπομεγέθη αλλά και για την προέλευση (αλιεύματα ερασιτεχνικής αλιείας, ελληνοποιήσεις).
- Κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για είδη αλλά και για τύπους αλιείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάρρευση των ιχθυαποθεμάτων.
- Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με την δημιουργία αλλά και την πραγματική λειτουργία ενός εθνικού συμβουλίου αλιείας που θα απαρτίζεται από τους εκπρόσωπους του αλιευτικού κλάδου, τον επιστημονικό κόσμο, τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΠΑΤ και το οποίο θα χαράσσει μια εθνική αλιευτική πολιτική και όχι να διεκπεραιώνει υπηρεσιακές υποθέσεις.

7. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) – Συνεργατικά σχήματα.
- Άμεση προκήρυξη των προγραμμάτων με απλούς, καθαρούς και εφικτούς κανόνες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και να ωφελούνται οι πραγματικοί αγρότες.
- Άμεση θεσμοθέτηση των Ομάδων Παραγωγών ως νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ώστε: α) να μπορούν έστω και ελάχιστοι αγρότες να συνεργάζονται χωρίς να χάνουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη και β) να εξασφαλισθεί η συμμετοχή τους στο αντίστοιχο μέτρο του ΠΑΑ.
- Κίνητρα για τη δημιουργία νέων συνεργατικών σχημάτων.
- Ευνοϊκή φορολογική/ασφαλιστική μεταχείριση για όλα τα συνεργατικά σχήματα.
- Παραχώρηση (αγορά/ενοικίαση) της μη καλλιεργούμενης γης, με απλοποιημένη διαδικασία, για άμεση αξιοποίηση από μικρούς, νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες.

8. Εξόφληση / συμψηφισμός οφειλών του κράτους.
Άμεση εξόφληση παλαιότερων οφειλών προς τους αγρότες όπως αγροπεριβαλλοντικά, εξισωτική, βασική, ΕΦΚ πετρελαίου, ΦΠΑ, ΠΣΕΑ, ΕΛΓΑ κλπ., ή συμψηφισμός με χρέη των αγροτών προς το δημόσιο.

Θα συνεργασθούμε και θα συμπορευθούμε σε κοινούς αγώνες, με όλες τις ακηδεμόνευτες υγιείς και δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν σαν μόνο στόχο την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού χώρου, την αναβάθμιση του αγροτικού επαγγέλματος και την ουσιαστική παραγωγική ανασυγκρότηση».

16 January 2017
Banner