Διεύρυνση της ΕΔΟΚ και αποφασιστικό ρόλο των κτηνοτρόφων κρεοπαραγωγής, ζητά η Ομοσπονδία των χοιροτρόφων

01 November 2017

Διεύρυνση της ΕΔΟΚ και αποφασιστικό ρόλο των κτηνοτρόφων κρεοπαραγωγής, ζητά η Ομοσπονδία των χοιροτρόφων

Την πιθανότητα τής υπό προϋποθέσεις ένταξής της στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος εξετάζει η Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, με επιστολή-αναφορά που απευθύνει στην ΕΔΟΚ και κοινοποιεί στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η Ομοσπονδία των χοιροτρόφων επισημαίνει κατ’ αρχάς ότι «με το ολοένα και δυσμενέστερο διαμορφούμενο περιβάλλον λειτουργίας της ζωικής παραγωγής στη χώρα μας, απαιτείται εντονότερος συντονισμός και στενότερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, από τον μεμονωμένο εκτροφέα μέχρι τη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος ή το σφαγείο, ώστε να αναπτυχθούν συνεργατικές δράσεις που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα και θα διασφαλίσουν την επιλογή της σωστής στρατηγικής για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα του κλάδου της κτηνοτροφίας».

Κατά συνέπεια –συνεχίζει η Νέα Ομοσπονδία στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρός της Γιάννης Μπούρας–, στην παρούσα χρονική συγκυρία, «απαιτείται μία αντιπροσωπευτική του κρέατος, ισχυρή και δυναμική Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση, με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά οφέλη και στήριξη σε όλους τους κλάδους που ασχολούνται με το κρέας, έτσι ώστε να συμβάλλει στην ανάταση της ελληνικής κτηνοτροφίας, που σήμερα τόσο πολύ δοκιμάζεται, αλλά και στη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και των προϊόντων της».

Περαιτέρω, η Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας, αφού υπογραμμίζει ότι εκπροσωπεί το 75-80% της χοιροτροφικής παραγωγής της χώρας, προχωρά ένα βήμα παραπέρα και επισημαίνει ότι με βάση τον σχετικό νόμο, τα μέλη της ΕΔΟΚ πρέπει «να αντιπροσωπεύουν τα 2/3 στον τομέα της παραγωγής του κρέατος ειδικότερα». Σήμερα, όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία των χοιροτρόφων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΟΚ με την υφιστάμενη σύνθεσή του «δεν αντιπροσωπεύει επ’ ουδενί τα 2/3 της παραγωγής του κρέατος». Επομένως, συνεχίζει η Ομοσπονδία, δεν γνωρίζει εκ των έσω τα προβλήματα της κρεοπαραγωγικής ελληνικής κτηνοτροφίας. Φέρνει μάλιστα ως παράδειγμα «στρεβλής προσέγγισης» των προβλημάτων της ελληνικής κτηνοτροφίας την προσπάθεια είσπραξης εισφοράς από τους παραγωγούς–κτηνοτρόφους, η οποία επιβάλλεται επί όλων των ειδών κρεάτων.

Συνεπώς, αναφέρει η Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, καθίσταται επιτακτική η εισδοχή νέων μελών στην ΕΔΟΚ, έτσι ώστε τα μέλη της να αντιπροσωπεύουν τα 2/3 της εθνικής παραγωγής κρέατος. Αυτά τα νέα μέλη μάλιστα, «επιβάλλεται να έχουν αποφασιστική γνώμη, ως μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΟΚ», πράγμα που μπορεί να συμβεί με την τροποποίηση του Καταστατικού της Οργάνωσης.

«Οπότε πιστεύουμε ότι επιβάλλεται από εσάς να προχωρήσετε στην σύγκληση της Γ.Σ. της Οργάνωσης ενημερώνοντας και προσκαλώντας μέλλοντα μέλη που αντιπροσωπεύουν την πανελλήνια παραγωγή κρέατος, μεταξύ αυτών και εμάς, για την λήψη απόφασης τροποποίησης του Καταστατικού της Οργάνωσης, αύξησης των μελών του Δ.Σ. και της εισδοχής νέων μελών, με δικαίωμα απόφασης και συμμετοχής στο Δ.Σ. της Οργάνωσης», αναφέρει εν κατακλείδι η Ομοσπονδία των Χοιροτρόφων, επισημαίνοντας ορισμένους κινδύνους για την ΕΔΟΚ, στην περίπτωση που τα μέλη της δεν αντιπροσωπεύουν τα 2/3 της εθνικής παραγωγής κρέατος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για όλα αυτά τα ζητήματα αναμένεται να συγκληθεί ευρεία σύσκεψη στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

01 November 2017
Banner