Μέχρι 20/2 σε διαβούλευση η Υ.Α. των σχεδίων βελτίωσης για την εξοικονόμηση νερού

05 February 2020

Μέχρι 20/2 σε διαβούλευση η Υ.Α. των σχεδίων βελτίωσης για την εξοικονόμηση νερού

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στις 30 Ιανουαρίου, στο πεδίο των διαβουλεύσεων του www.minagric.gr, σχέδιο απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις, κατά άρθρο, έως τις 20 Φεβρουαρίου 2020.

Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.

05 February 2020
Banner