Δωρεάν Συμβουλευτική Υποστήριξη Αιγοπροβάτων Καρδίτσας

06 May 2022

Δωρεάν Συμβουλευτική Υποστήριξη Αιγοπροβάτων Καρδίτσας

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) με την επιστημονική καθοδήγηση έμπειρων συμβούλων των πανεπιστημίων. Θα διερευνήσει τις επιχειρηματικές και παραγωγικές ανάγκες των αιγοπροβατοτρόφων, της ευρύτερης περιοχής του νομού Καρδίτσας. Θα επιλεγούν έως 40 αιγοπροβατοτρόφοι και θα οργανωθούν σε ένα σχήμα, με σκοπό την εκπόνηση στοχευμένων επιχειρηματικών σχεδίων.

Η συμβουλευτική υποστήριξη θα διαρκέσει περίπου 10 μήνες και θα προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη σε ζωτικά θέματα, αναπαραγωγής, διατροφής και διαχείρισης των ποιμνίων.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αιτήσεις συμμετοχής έως και 8 Μαΐου 2022

Πληροφορίες: Ναταλία Βασιλείου: navasileiou@uth.gr,

Γιώργος Παπαδομιχελάκης: gpapad@aua.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

06 May 2022
Banner