Δείκτη πρόβλεψης του διεθνούς εμπορίου παρουσίασε ο ΠΟΕ

12 July 2016

Δείκτη πρόβλεψης του διεθνούς εμπορίου παρουσίασε ο ΠΟΕ

Ένα νέο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει όσους επιχειρηματίες δρουν σε διεθνές επίπεδο, λανσάρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ). Ο στόχος είναι όσοι ασχολούνται με εισαγωγές και εξαγωγές να μπορούν να κατανοήσουν ποια είναι η γενική κατεύθυνση στο παγκόσμιο εμπόριο ανά αγορά προϊόντων κι έτσι να μπορούν να μελετούν καλύτερα τις κινήσεις τους.

Ο Δείκτης Επισκόπησης Παγκόσμιου Εμπορίου (WTOI) που παρουσίασε ο ΠΟΕ, δίνει πληροφορίες και ενδείξεις για το πώς κινείται σήμερα και στο άμεσο μέλλον το διεθνές εμπόριο προϊόντων. Η λογική είναι απλή: να δειχτεί η απόδοση σε σχέση με την τάση. Για παράδειγμα, μια ένδειξη κοντά στο 100 δηλώνει ότι η ανάπτυξη του εμπορίου σε μια κατηγορία προϊόντων αναμένεται να είναι σύμφωνη με τις τρέχουσες τάσεις. Αντιστοίχως, μια ένδειξη μεγαλύτερη του 100 δηλώνει ένα βαθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο από την τάση που σήμερα καταγράφεται. Το αντίστροφο για ενδείξεις μικρότερες του 100.

Το συμβουλευτικό αυτό εργαλείο του ΠΟΕ χρησιμεύει ως ένα τριμηνιαίο σινιάλο για τις τρέχουσες και τις βραχυπρόθεσμες συνθήκες στο διεθνές εμπόριο και ανταποκρίνεται στο έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για τέτοια θέματα οι κρατικοί φορείς χάραξης πολιτικής αλλά και η επιχειρηματική κοινότητα. Σε κάθε περίπτωση, η άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται το διεθνές εμπόριο, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα και όπως δηλώνουν τα στελέχη του ΠΟΕ, «Ο Δείκτης Επισκόπησης Παγκόσμιου Εμπορίου θα μπορεί να παρέχει ένα πρώιμο σήμα περί του αν το εμπόριο είναι πιθανό να επιβραδύνει ή να επιταχύνει στο εγγύς μέλλον. Για σήμερα, ο Δείκτης αυτός δηλώνει ότι η ανάπτυξη του εμπορίου θα παραμείνει αδύναμη στο τρίτο τρίμηνο του 2016».

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δείκτης του ΠΟΕ έρχεται να συμπληρώσει άλλα εργαλεία ανάλυσης, όπως οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις του ΠΟΕ και άλλα στατιστικά στοιχεία, ενώ θα ενημερώνεται σε τριμηνιαία βάση.

12 July 2016
Banner
Banner