Αρνητικό ρεκόρ κατανάλωσης κρέατος στη Γερμανία

28 April 2022

Αρνητικό ρεκόρ κατανάλωσης κρέατος στη Γερμανία

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος μειώθηκε κατά 2,1 κιλά σε σύγκριση με το 2020 και έτσι βρίσκεται σε νέο χαμηλό ρεκόρ από το 1989 που ξεκίνησε η καταγραφή της κατανάλωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Γεωργίας και Τροφίμων (BLE)  της Γερμανίας. αναφέρει ότι το Ομοσπονδιακό Κέντρο Πληροφοριών για τη Γεωργία (BZL) δημοσίευσε αυτά τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Το 2021, η κατά κεφαλήν κατανάλωση μειώθηκε κατά 1,2 kg για το χοιρινό κρέας, 600 γρ. για το βόειο κρέας και 200 γρ. για τα πουλερικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι λόγοι γι’ αυτή την πτώση θα μπορούσαν να είναι η τάση προς μια πιο φυτική διατροφή, αλλά και η συνεχιζόμενη μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού λόγω της πανδημίας Covid-19.

Όπως και το 2020, η πτώση της κατανάλωσης το 2021 συνοδεύτηκε από πτώση των εισαγωγών κρέατος. Ενώ οι εισαγωγές κρέατος πουλερικών ήταν σχεδόν σταθερές, τα προϊόντα κρέατος και οι κονσέρβες από χοίρους, βόειο κρέας και μοσχάρια σημείωσαν πτώση 6,8%.

Επιπλέον, ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου ζώντων ζώων μειώθηκε ξανά το 2021, όταν ειδικότερα οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 19,6 % σε όλα τα ζωικά είδη και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1%. Αυτή η τάση είχε αντίκτυπο στην παραγωγή κρέατος της Γερμανίας. Σε σύγκριση με το 2020, παρήχθη 2,4% λιγότερο χοιρινό κρέας. Για το βοδινό, το μοσχαρίσιο και τα πουλερικά, η παραγωγή μειώθηκε κατά 1,6%.

Η Γερμανία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, έχει αυτάρκεια σε κρέας 121% για το 2021, δηλαδή αύξηση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων. Στην περίπτωση των πουλερικών, το 96,7% της εγχώριας ζήτησης μπορεί να καλυφθεί από την εγχώρια παραγωγή. Το ποσοστό αυτάρκειας για το χοιρινό είναι 132,4% και για το βόειο κρέας 98,2%.

Πηγή: pigprogress.net

28 April 2022
Banner
Banner