Αραχωβίτης: Αναγκαία η στήριξη των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων

25 September 2018

Αραχωβίτης: Αναγκαία η στήριξη των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων

Η εφαρμογή πολύπλοκων κανόνων και υποχρεωτικών δεσμεύσεων δεν πρέπει να οδηγήσει στον αποκλεισμό των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ, υπογράμμισε ο υπουργός ΥΠΑΑΤ Σταύρος Αραχωβίτης σήμερα στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Schloss Hof της Αυστρίας και το θέμα συζήτησης ήταν: «ΚΑΠ μετά το 2020 – Διαμορφώνοντας το μέλλον ζωτικών αγροτικών περιοχών και ποιοτικών τροφίμων στην Ε.Ε.».

Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο κ. Αραχωβίτης συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαρ. Κασίμη.

Στα βασικά σημεία της παρέμβασης του ο υπουργός ανέφερε ότι ο πολυλειτουργικός ρόλος της γεωργίας απαιτεί την ενίσχυση και εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, καθώς, επιπλέον της πρωταρχικής της λειτουργίας για την παραγωγή τροφίμων, συμβάλλει ουσιαστικά και στη διαμόρφωση του τοπίου, στην παροχή δημόσιων αγαθών και ταυτόχρονα στη διατήρηση θέσεων εργασίας, σταθερό θεμέλιο στην παραγωγική διαδικασία.

«Έχουμε ήδη εκφράσει τις ανησυχίες μας ότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση θα θέσει σε κίνδυνο την επιτυχή εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ. Παρά το γεγονός ότι τα προτεινόμενα μέτρα των παρεμβάσεων για την ΚΑΠ μετά το 2020 κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, μια πιθανή ανισορροπία μεταξύ επικουρικότητας και κοινών ενωσιακών κανόνων μπορεί να αποδυναμώσει τον «κοινό» χαρακτήρα της Πολιτικής και να επιφέρει στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, εξαιτίας ανισοτήτων μεταξύ οικονομικά ισχυρών και ασθενέστερων κρατών μελών.

Προκειμένου να διατηρηθεί η γεωργική παραγωγή σε όλη την Ένωση, υπάρχει πρωτίστως ανάγκη για διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος, το οποίο είναι εξαιρετικά ασταθές και ευάλωτο σε ποικίλους εξωγενείς παράγοντες, όπως η κλιματική αλλαγή και οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις».

Ο υπουργός επεσήμανε τη σημασία της ηλικιακής ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού, καθοριστική για τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των αγροτικών περιοχών της Ένωσης. Οι νέοι, σημείωσε, θα συμβάλουν πολύ δυναμικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη του αγροτικού τομέα και, ως εκ τούτου, μέτρα προσέλκυσης νέων ανθρώπων και στήριξης της επιχειρηματικότητάς τους, στο πλαίσιο και των δύο πυλώνων της ΚΑΠ πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν.  Πρόσθεσε, επίσης, ότι η χώρα μας έχει ήδη εντάξει 16.000 νέους αγρότες στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στοχεύοντας στη δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού.

Παράλληλα σημείωσε ότι η ενίσχυση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, όπως είναι οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές, κρίνεται απαραίτητη αφού τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα μειονεκτήματα αυτών των περιοχών συνεπάγονται μειωμένη παραγωγική ικανότητα και πρόσθετα κόστη.

Απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα στήριξης των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες εξακολουθούν να είναι το πιο κοινό μοντέλο γεωργικής δραστηριότητας στην Ένωση. Παράλληλα, σημείωσε ο υπουργός, πρέπει να προσεχθεί, ώστε οι αυξημένες φιλοδοξίες της ΚΑΠ να μην οδηγήσουν σε αποκλεισμό αυτών των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων από τις ενισχύσεις, εξαιτίας της εισαγωγής και εφαρμογής πολύπλοκων κανόνων και υποχρεωτικών δεσμεύσεων, περισσότερο γραφειοκρατικού και όχι ουσιαστικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά την παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων, τονίστηκε ότι είναι σημαντικό ο Ευρωπαίος αγρότης να συνεχίσει να στηρίζεται και να έχει στη διάθεσή του εργαλειοθήκη για την παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων με αυξημένη προστιθέμενη αξία. Έτσι, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών τόσο για ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα όσο και για τη βιώσιμη παραγωγή τους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η γαλλική αντιπροσωπεία παρουσίασε την υποψηφιότητα της κ. Geslain-Laneele, μοναδικής υποψήφιας από πλευράς Ε.Ε. για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του FAO, η οποία είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο Συμβούλιο το όραμά της. Στην παρέμβασή του ο υπουργός στήριξε την υποψηφιότητα της κ. Geslain-Laneele, επισημαίνοντας ότι ένας γενικός διευθυντής προερχόμενος από τους κόλπους της Ε.Ε. θα είχε πολλά να προσφέρει στην προώθηση των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων μας για τον FAO.

25 September 2018
Banner