Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης εντάσσει τη μεταποίηση κρέατος στη γνωστοποίηση

30 March 2017

Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης εντάσσει τη μεταποίηση κρέατος στη γνωστοποίηση

Πονοκέφαλο στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργεί απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την απλούστευση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και την ένταξή τους στη διαδικασία της γνωστοποίησης. Η απόφαση κυκλοφόρησε στις 28 Μαρτίου (έχει υπογραφεί από τον Α. Χαρίτση στις 17/3) και αποτελεί μια από τις εφαρμοστικές αποφάσεις του νόμου 4442/2016. Σε αντίθεση με το νόμο, όμως, ο οποίος σαφώς όριζε ότι οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, οι οποίες υπάγονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 853/2004, εξακολουθούν να υπάγονται στη διαδικασία της έγκρισης (Ν.4442/2016, άρθρο 22), η νέα αυτή απόφαση συμπεριλαμβάνει και τις δραστηριότητες "επεξεργασία και συντήρηση κρέατος", "επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών", "παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών" στη διαδικασία της απλής γνωστοποίησης.

Προφανώς ο νόμος υπερισχύει της υπουργικής απόφασης, παρόλα αυτά δημιουργείται ένα σοβαρό θέμα δυσλειτουργίας και ασυνεννοησίας των διαφόρων υπουργείων. Προκύπτει όμως και θέμα σωστής εφαρμογής του νόμου. Κι αυτό γιατί ο Ν. 4442/2016 περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο που θα γίνει η εφαρμογή του και συγκεκριμένα ορίζει ότι η υπαγωγή δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού (άρθρο 5). Ομοίως με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται και η υπαγωγή δραστηριότητας σε διαδικασία έγκρισης (άρθρο 7). Αντί προεδρικών διαταγμάτων όμως έχουμε Υπουργική Απόφαση και μάλιστα χωρίς τη συναίνεση του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Αν με βάση την συγκεκριμένη Υ.Α. κάποια επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος κάνει έναρξη λειτουργίας χωρίς να ζητήσει έγκριση από την αρμόδια διεύθυνση Κτηνιατρικής, με ποιο τρόπο θα παρέμβουν οι ελεγκτικές αρχές;

Μπορείτε να δείτε την Υ.Α. πατώντας εδώ

30 March 2017
Banner