Απόφαση Τσιρώνη για πρόσθετα μέτρα προφύλαξης από τη γρίπη των πτηνών

26 May 2017

Απόφαση Τσιρώνη για πρόσθετα μέτρα προφύλαξης από τη γρίπη των πτηνών

Μετά το πλήγμα που δέχθηκαν με τη γρίπη των πτηνών τον περασμένο χειμώνα μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ευρωπαϊκά επιτελεία θορυβήθηκαν. Αποφάσισαν λοιπόν ότι απαιτούνται ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης και συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης των κινδύνων που προέρχονται από άγρια πτηνά όσον αφορά τη μετάδοση των υψηλής παθογονικότητας ιών της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά.

Σε εναρμόνιση με αυτή την κατεύθυνση, το ελληνικό ΥΠΑΑΤ αποφάσισε να ενισχύσει τις προβλέψεις παλαιότερης Υπουργικής Απόφασης (αριθμ. 258971 του 2008). Προς το σκοπό αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης υπέγραψε τροποποίηση (ΦΕΚ Β΄1677/16.5.2017) που προβλέπει μεν ό,τι και η παλιά (απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών σε ανοιχτούς χώρους εκτροφών σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ. από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές), αλλά ενισχύει το συγκεκριμένο καθεστώς, θέτοντας μερικές ακόμη παραμέτρους. Έτσι, στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με την Απόφαση του αν. υπουργού:

«εφόσον οι υπηρεσίες των Περιφερειών που ασκούν κτηνιατρικές αρμοδιότητες κρίνουν ότι απαιτείται λήψη αυστηρότερων μέτρων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, η παραπάνω ελάχιστη απόσταση δύναται να αυξάνει καλύπτοντας μέχρι και το σύνολο της έκτασης της Περιφέρειας. Οι σχετικές αποφάσεις για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων θα γνωστοποιούνται σε κάθε περίπτωση στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τον καθορισμό των περιοχών υψηλού κινδύνου και τη λήψη τέτοιων αποφάσεων θα λαμβάνονται υπόψη:

αα) Η επιζωοτιολογική κατάσταση του νοσήματος σε μια περιοχή, στο σύνολο της χώρας και σε γειτονικά κράτη.

ββ) Τυχόν μεταναστευτικοί διάδρομοι άγριων πτηνών.

γγ) Ο αριθμός και η πυκνότητα των συστηματικών εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών (συμβατικών και ελευθέρας βοσκής-βιολογικής εκτροφής).

δδ) Ο αριθμός και η έκταση υγροβιότοπων, ποταμών, λιμνών και κάθε είδους υδατοσυλλογών όπου μεταναστευτικά πτηνά, κυρίως των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes, μπορούν να συγκεντρωθούν».

26 May 2017
Banner