Αντιδράσεις από τους εμπόρους κρέατος για το σύστημα είσπραξης των εισφορών υπέρ ΕΔΟΚ

27 April 2017

Αντιδράσεις από τους εμπόρους κρέατος για το σύστημα είσπραξης των εισφορών υπέρ ΕΔΟΚ

Πιθανή εμπλοκή στην είσπραξη των υπέρ ΕΔΟΚ εισφορών από τους κτηνοτρόφους, φέρνει ενδεχομένως η αντίδραση των εμπόρων κρέατος, η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα της πρόσφατης ανακοίνωσης της Διεπαγγελματικής Κρέατος για το πληροφορικό σύστημα που ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία η Οργάνωση, προκειμένου να υπολογίζει και να παρακολουθεί τη διαδικασία είσπραξης της εισφοράς στα σφάγια.

Θυμίζουμε ότι η διαδικασία υπολογισμού, παρακράτησης από τους κτηνοτρόφους και απόδοσης της εισφοράς στην ΕΔΟΚ από τους εμπόρους/διακινητές στηρίζεται στην Υ.Α. 866/56554 (ΦΕΚ/943/Β/2.05.2015), με την οποία έχει κηρυχθεί δεσμευτική, δηλαδή υποχρεωτική, η Διεπαγγελματική Συμφωνία (αριθ. 467/11-3-2015) της ΕΔΟΚ, επί τη βάσει της οποίας προκύπτει εισφορά των παραγωγών υπέρ της Οργάνωσης, με βάση το βάρος του σφάγιου ανά είδος αγροτικού ζώου.

Φαίνεται όμως ότι αυτά δημιουργούν αντιδράσεις στην πλευρά των εμπόρων κρέατος, που υποστηρίζουν με νομικά επιχειρήματα ότι η Διεπαγγελματική Συμφωνία της ΕΔΟΚ δεσμεύει μόνο τα μέλη της και όχι οποιονδήποτε άλλον. Δεν δεσμεύει δηλ. καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους εμπόρους, αφού αυτοί δεν συμμετέχουν μέσω των φορέων τους στην ΕΔΟΚ. Ως αποτέλεσμα αυτής της θέσης, λένε οι έμποροι, δεν υποχρεούνται ούτε να εισπράττουν και συνεπώς ούτε να αποδίδουν στην ΕΔΟΚ την εισφορά αυτή.

Για το ίδιο θέμα πάντως, και επειδή στο σύστημα είσπραξης των υπέρ ΕΔΟΚ εισφορών προβλέπεται η χορήγηση των στοιχείων για τις σφαγές από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην ΕΔΟΚ, φαίνεται ότι προκύπτει ακόμη μία αντίρρηση των εμπόρων. «Από πού κι ως πού, θα συλλέγονται τα δεδομένα φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων και θα παραδίδονται στην ΕΔΟΚ, δηλ. σε έναν ιδιώτη;» εγείρουν το ερώτημα οι έμποροι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει καμία νομιμοποιητική βάση για αυτή την εξέλιξη. Στρέφονται μάλιστα όχι μόνο εναντίον της ΕΔΟΚ, αλλά και εναντίον του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, και δηλώνουν ότι θα προβούν στις προσήκουσες νομικές ενέργειες.

Για όλα τα παραπάνω, μάλιστα, η Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας-Θράκης-Θεσσαλίας έχει ζητήσει γνωμοδότηση από δικηγορικό γραφείο, δείχνοντας ότι θεωρεί πολύ σοβαρό το θέμα και ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της.

Στην άλλη πάντως πλευρά, αυτήν της ΕΔΟΚ, σημειώνουν ότι μέχρι σήμερα πολλοί έμποροι κρέατος έχουν ήδη αρχίσει να καταβάλουν κανονικά τις εισφορές, οι οποίες εξάλλου είναι πολύ χαμηλές. Επιμένουν επίσης ότι η είσπραξη των εισφορών είναι πλήρως κατοχυρωμένη και νομικά από το 2015, και ότι εξυπηρετεί το καλό της ελληνικής κτηνοτροφίας και του κλάδου κρέατος συνολικά, φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα το πρόγραμμα προώθησης του πρόβειου κρέατος (MEET THE LAMB), το οποίο ήδη είναι σε εξέλιξη.

27 April 2017
Banner