Αντί εγκυκλίου, νέα ΚΥΑ για την επισήμανση και τους ελέγχους

29 March 2018

Αντί εγκυκλίου, νέα ΚΥΑ για την επισήμανση και τους ελέγχους

Ενώ ο κλάδος των κρεοπωλών ανέμενε μια απόφαση ή εγκύκλιο εφαρμοστική του Νόμου 4492/2017, για τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η αναγραφή της προέλευσης στις ταμειακές μηχανές, δημοσιεύθηκε νέα Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος (ΚΥΑ 1384/41293 – ΦΕΚ τ. Β’, αρ. Φύλλου 1127, 28/3/2018). Στην νέα αυτή ΚΥΑ, το μέτρο της ταμειακής συμπεριλαμβάνεται αυτούσιο, με έναρξη εφαρμογής του την 18η Απριλίου 2018 (όπως ακριβώς προβλεπόταν στο νόμο). Οι υπόλοιπες διατάξεις της νέας Απόφασης θα ισχύσουν τρεις μήνες μετά την δημοσίευσή της, δηλαδή από τις 28 Ιουνίου 2018.

Αντικείμενο της νέας ΚΥΑ

Η νέα ΚΥΑ έχει εφαρμογή στο προσυσκευασμένο ή μη νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη και κατεψυγμένο κρέας χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και στον κιμά και στα λοιπά βρώσιμα μέρη. Στα παρασκευάσματα κρέατος και στα προϊόντα με βάση το κρέας εφαρμόζονται οι διατάξεις εκτός από αυτές που αφορούν την τελική επισήμανση. Για το βόειο κρέας ισχύουν οι διατάξεις παλαιότερων αποφάσεων (ΚΥΑ 412013/2000 και η τροποποιητική αυτής ΚΥΑ 2260/155064/2014, ΥΑ 261136/2004 και ΥΑ 232149/2002).

Στην ουσία πρόκειται για το τμήμα εκείνο του προσχεδίου νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευση πριν από ένα χρόνο, αλλά δεν συμπεριελήφθη στο τελικό νομοσχέδιο για τα ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο πλην του τμήματος που αφορούσε την χρήση της ταμειακής μηχανής στα σημεία λιανικής πώλησης. Ενδεικτικό της μακράς κυοφορίας του εν λόγω νομοθετήματος, που δημοσιεύθηκε τελικά ως ΚΥΑ, είναι και η αναφορά για πρόβλεψη δαπάνης 100.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ Δήμητρα για την κάλυψη των επιτόπιων ελέγχων, για το έτος... 2017!

Ποιους αφορά

Οι διατάξεις της εφαρμόζονται σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που:

Α. Κατέχουν ζώα που προορίζονται για σφαγή

Β. Ασχολούνται με τη σφαγή ζώων

Γ. Ασχολούνται με την εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό, μεταποίηση και τυποποίηση κρέατος

Δ. Ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Οι κάτοχοι ζώων αναγράφουν στα παραστατικά διακίνησης των ζώων τη χώρα γέννησης και τη/τις χώρα/ες εκτροφής των ζώων. Για τα ζώα που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα, στα παραστατικά διακίνησης των ζώων αναγράφουν και τον αριθμό αναφοράς του υγειονομικού πιστοποιητικού που εκδίδεται μέσω του συστήματος TRACES.

Οι επιχειρήσεις σφαγής α) Δεν υποδέχονται ζώα για σφαγή που δεν διαθέτουν σήμανση ή/και παραστατικά διακίνησής τους προς το σφαγείο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. β) Αναγράφουν σε όλα τα έγγραφα των σφάγιων, τους κωδικούς σήμανσης των ζώων από τα οποία προέρχονται. γ) Τηρούν αρχείο με όλα τα σχετικά έγγραφα για τρία (3) χρόνια. δ) Τηρούν για κάθε σφάγιο ένα μέσο ταυτοποίησης, και τηρούν αρχεία για τρία χρόνια. ε) Εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό, μεταποίηση και τυποποίηση κρέατος: α) Δεν πρέπει να παραλαμβάνουν ή/και να διακινούν σφάγια, τεμάχια σφάγιων και προσυσκευασμένα προϊόντα με έλλειψη σήμανσης της προέλευσης. β) Αναγράφουν ανά κωδικό παρτίδας, όλα τα στοιχεία επισήμανσης, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας. γ) Διατηρούν αρχείο για τρία (3) χρόνια. ε) Εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και συμπληρώνουν σε αυτήν το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος. Εξαιρούνται όσοι κατά τον προηγούμενο χρόνο επεξεργάστηκαν ή διακίνησαν κάτω από 80 τόνους κρέατος, οι οποίοι υποβάλλουν εξαμηνιαίο ισοζύγιο.

Τέλος, οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης: α) Δεν παραλαμβάνουν σφάγια, τεμάχια ή προσυσκευασμένα προϊόντα χωρίς σήμανση της προέλευσης. β) Διαθέτουν και χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, με αυτοκόλλητες ετικέτες όπου αναγράφεται η προέλευση. γ) Διατηρούν για τρία (3) χρόνια τη μηνιαία εκτύπωση του «Ζ» της ζυγιστικής μηχανής. δ) Αναγράφουν σε όλες τις πινακίδες, ή προθήκες τα στοιχεία προέλευσης. ε) Διατηρούν αρχείο για τρία χρόνια. στ) Αναγράφουν και στα εμπορικά έγγραφα την καταγωγή. Αυτό που προστίθεται είναι η νεώτερη υποχρέωση (Ν. 4492/2017) της αναγραφής προέλευσης στη απόδειξη της ταμειακής μηχανής. Όσες από τις επιχειρήσεις λιανικής διαθέτουν τρία ή περισσότερα υποκαταστήματα υποχρεούνται να εγγράφονται στο ΑΡΤΕΜΙΣ και να συμπληρώνουν το ισοζύγιο.

Ελεγκτικές αρχές

Ως αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων ορίζονται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων και ο ΕΛΓΟ Δήμητρα. Αρμόδια αρχή για την τήρηση του μητρώου επιχειρήσεων κρέατος, των ισοζυγίων και της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ ορίζεται ο ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΑΟΚ συνιστώνται κλιμάκια ελέγχου που αποτελούνται κατά προτεραιότητα από τρεις υπαλλήλους (έναν από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, έναν από τη ΔΑΟΚ και έναν από τον ΕΦΕΤ), ή τουλάχιστον δυο υπαλλήλους (της ΔΑΟΚ και του ΕΛΓΟ). Για την διεξαγωγή των ελέγχων καταρτίζονται από τον ΕΛΓΟ ετήσια σχέδια ελέγχου με βάση ανάλυση κινδύνου και την ιστορικότητα των παραβάσεων, ενώ το δείγμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 10%.

Κυρώσεις

Τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι αρκετά τσουχτερά. Για παράδειγμα αν ο υπέυθυνος της επιχείρησης αρνείται ή παρεμποδίζει τον έλεγχο το πρόστιμο είναι από 3.000 έως 6.000 ευρώ.

Πρόστιμα 1.000 ευρώ έως και... 60.000 ευρώ προβλέπονται ανά πρακτικό ελέγχου για μαι σειρά παραβάσεις, όπως η μη αναγραφή των απαραίτητηων πληροφοριών, η μη εγγραφή στο ΑΡΤΕΜΙΣ, η μη διατήρηση αρχείου εγγράφων κ.λπ.

Πρόστιμα 500 έως και 30.000 ευρώ προβλέπινται για παραβάσεις, όπως η έλλειψη ή μη λειτουργία ζυγιστικής με αυτοκόλλητη ετικέτα, η μη αναγραφή της προέλευσης στις ταμειακές μηχανές κ.λπ.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

29 March 2018
Banner