Άμεσα εκχώρηση Δράσεων του ΠΑΑ στις Περιφέρειες ζητά η ΕΝΠΕ

19 December 2017

Άμεσα εκχώρηση Δράσεων του ΠΑΑ στις Περιφέρειες ζητά η ΕΝΠΕ

Να επισπευστεί η εκχώρηση των μέτρων και δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20 στις Περιφέρειες, όπως άλλωστε έχει συμφωνηθεί, ζητεί η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστού, ο οποίος εκπροσώπησε την ΕΝΠΕ στη 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο.

Σε υλοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ, ο κ. Αγοραστός έστειλε σήμερα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου και στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπο Κασίμη, επιστολή στην οποία θεωρεί απαραίτητο «να εκχωρηθούν άμεσα στις Περιφέρειες τα μέτρα:
- της στήριξης για επενδύσεις στην μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων μέχρι του ποσού των 600 χιλιάδων ευρώ και
- των συμπράξεων καινοτομίας».

Παράλληλα, κρίνει επιβεβλημένο αφενός να δρομολογηθούν και οι ιδιωτικές επενδύσεις του LEADER κι αφετέρου τα κονδύλια που προορίζονται για τη δασική οδοποιία να ενταχθούν στον προϋπολογισμό της αγροτικής οδοποιίας προκειμένου να απορροφηθούν γρήγορα.

Επιπρόσθετα, στην επιστολή του ο κ. Αγοραστός τονίζει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα της ένταξης των επιλαχόντων στο υπομέτρο 6.1 για τους νέους αγρότες, ενώ ζητεί να προχωρήσει η προκήρυξη των δράσεων για τα εγγειοβελτιωτικά έργα και τους αναδασμούς.

«Η εκχώρηση των μέτρων και των δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 που αντιστοιχούν στο 37,4% του προϋπολογισμού πρέπει να γίνει πράξη. Στις Περιφέρειες είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε κατά τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσουμε και να στηρίξουμε τις υγιείς και εξωστρεφείς παραγωγικές δυνάμεις της πατρίδας μας», επαναβεβαιώνει ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κώστα Αγοραστός.

19 December 2017
Banner