Προσανατολισμένα στην αειφορία όλα τα προϊόντα της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας

06 March 2020

Προσανατολισμένα στην αειφορία όλα τα προϊόντα της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας

Την φιλοδοξία της Κομισιόν να δώσει ώθηση στον βιώσιμο μετασχηματισμό του συστήματος παραγωγής γεωργικών προϊόντων, χαιρετίζουν με χθεσινή ανοιχτή επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11 πανευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν διαφορετικούς κρίκους στην αλυσίδα της παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι οργανώσεις είναι εκείνες που δημιούργησαν την πρωτοβουλία #meatthefacts (από κτηνοτρόφους και συνεταιριστές μέχρι τη βιομηχανία κρέατος, δέρματος, γούνας κλπ.) και η επιστολή αφορά βεβαίως την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και πιο συγκεκριμένα τη στρατηγική «Από τη Φάρμα στο Πιάτο».

Η στρατηγική αυτή, που έχει εγκαθιδρυθεί από τη δεκαετία του 2000 εξελίσσεται, ανανεώνεται, λαμβάνει τώρα νέες διαστάσεις και δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα. «Οι περιβαλλοντικοί κανόνες έχουν γίνει πιο αυστηροί και οι επιχειρήσεις και οι κτηνοτρόφοι μας έχουν ήδη επιτύχει σημαντική πρόοδο στη μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑΤΘ) από τον κλάδο κτηνοτροφίας, κάτω του 6% των συνολικών εκπομπών ΑΤΘ της Ε.Ε. Η φιλοδοξία μας είναι να παραμείνουμε η κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και της οικονομικής ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών, ενώ παράλληλα δεσμευόμαστε για μεγαλύτερη βιωσιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις» σημειώνουν οι οργανώσεις της ευρωπαϊκής αλυσίδας ζωικής παραγωγής αλλά υποστηρίζουν ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες αλλά και τα πλεονεκτήματα της αλυσίδας αξίας της κτηνοτροφίας στην Ε.Ε.

Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων στην επιστολή, οι προσπάθειες του κλάδου θα γίνουν πιο αποτελεσματικές:

··· Αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική προσέγγιση για την προώθηση καινοτόμων λύσεων και επιτρέποντας σε επιχειρήσεις και φορείς να εφαρμόσουν τα μέτρα που ταιριάζουν περισσότερο στην ιδιαίτερη κατάστασή τους.

··· Αναγνωρίζοντας πλήρως την ασφάλεια ζωοτροφών και τροφίμων ως αναπόσπαστο μέρος της βιωσιμότητας στο νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

··· Αναγνωρίζοντας και ενισχύοντας τα οφέλη όλων των συστημάτων εκτροφής στην Ευρώπη.

··· Εξασφαλίζοντας έναν δίκαιο και συγκρίσιμο υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, λαμβάνοντας υπόψη:
-ότι η γεωργία είναι ο μόνος τομέας που μπορεί με φυσικό τρόπο να απορροφήσει ένα μέρος των εκπομπών ΑΤΘ (λειμώνες, γεωργική δασονομία...).
-ότι το μεθάνιο δεν παραμένει στην ατμόσφαιρα τόσο όσο το διοξείδιο του άνθρακα.
-την αποτελεσματική χρήση της κόπρου ως φυσικού λιπάσματος (διασφαλίζοντας τα εδάφη της Ε.Ε. και τη βιοποικιλότητα), τα πιθανά οφέλη από τη χρήση υποπροϊόντων και την αποφυγή εκπομπών στην ατμόσφαιρα, όπως η μετατροπή της προβιάς σε δέρμα και η παραγωγή βιοαερίου.

··· Με την τήρηση προτύπων (υπαρχόντων και μελλοντικών) που διατηρούν την ανταγωνιστικότητα του τομέα κτηνοτροφίας της Ε.Ε. σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως.

··· Ενθαρρύνοντας την κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των κατηγοριών καταναλωτών για τη θρεπτική αξία των προϊόντων διατροφής σε σχέση με τις διατροφικές τους ανάγκες. Αποφεύγοντας απλοϊκές προσεγγίσεις, προωθώντας την αντικειμενικότητα και εντοπίζοντας ψευδείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το πολύπλοκο ζήτημα.

··· Αναφερόμενοι σε στοιχεία που δεν αμφισβητούνται από διατροφικής απόψεως: τα προϊόντα ζωικής προέλευσης είναι πλούσια σε εξαιρετικά εύπεπτες πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων αμινοξέων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και άλλων σημαντικών θρεπτικών ουσιών.

··· αναγνωρίζοντας ότι τα βιώσιμα συστήματα διατροφής απαιτούν και μια θεμελιώδη εξέλιξη των καταναλωτικών πρακτικών, όπως η εκπαίδευση για την αποθήκευση και την προετοιμασία των τροφίμων, για την ισορροπημένη διατροφή, για τη βελτιστοποίηση των πρωτογενών πηγών τροφίμων και για τη μείωση των υπολειμμάτων σε επίπεδο νοικοκυριών.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών), όλα τα συστήματα, πρέπει να αισθανθούν συνυπεύθυνοι και δεσμευμένοι στη διαδικασία, προκειμένου αυτή να καταστεί μια δίκαιη και επωφελής για όλους άσκηση, βασισμένη στο νομοθετικό κεκτημένο (υγεία και ευημερία των ζώων, ασφάλεια των ζωοτροφών και τροφίμων κλπ.), σε αντικειμενικά γεγονότα και στην επιστήμη, λένε οι 11 φορείς και καταλήγουν, απευθυνόμενοι στους επιτελείς της Κομισιόν:

«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει στα πάντα, βλέπουμε την προσπάθεια αυτή σαν ένα μακρύ ταξίδι που απαιτεί συχνές αξιολογήσεις των νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών, προσαρμοσμένες στη συσσωρευμένη γνώση, στις καινοτομίες και στις τεχνολογικές εξελίξεις. Όλοι οι αγροτικοί τομείς της Ευρώπης και οι ποικίλες μέθοδοι παραγωγής πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλουν στην αειφορία. Στον κτηνοτροφικό κλάδο χρειαζόμαστε περαιτέρω επενδύσεις για να συμβεί αυτό, με την υποστήριξή σας για συνεκτικές, κοινές αγροδιατροφικές πολιτικές στην Ε.Ε.»

06 March 2020
Banner