8ο κρούσμα πανώλης των χοίρων στην Πολωνία

22 July 2022

8ο κρούσμα πανώλης των χοίρων στην Πολωνία

Το 8ο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων, για φέτος, αναφέρθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γερμανία, στις 18/7/22 στη βορειοδυτική Πολωνία, με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που ελήφθησαν από το Κρατικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο.

Η εστία ΑΠΧ βρέθηκε σε φάρμα όπου φυλάσσονταν 5 χοίροι. Η Κτηνιατρική Επιθεώρηση εφάρμοσε όλα τα μέτρα που σχετίζονται με την εκρίζωση της νόσου, σύμφωνα με τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της θανάτωσης και της διάθεσης των χοίρων, του καθαρισμού και της απολύμανσης καθώς και του χαρακτηρισμού των μολυσμένων περιοχών και των περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο.

Πηγή: pig333.com

22 July 2022
Banner
Banner