6,20 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο η συνδεδεμένη σε αίγειο και πρόβειο κρέας

07 June 2017

6,20 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο η συνδεδεμένη σε αίγειο και πρόβειο κρέας

Δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια η Απόφαση του αν. υπουργού ΥΠΑΑΤ Γ. Τσιρώνη που καθορίζει τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος.

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:

Δράση 1: 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) Υπουργική Απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους των ορεινών /μειονεκτικών/ με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή / μειονεκτική / με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή.

Δράση 2: 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) Υπουργική Απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές.

Η Απόφαση αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2016.

07 June 2017
Banner