224 προτάσεις στην Κομισιόν για καμπάνιες προώθησης αγροτικών προϊόντων

24 April 2017

224 προτάσεις στην Κομισιόν για καμπάνιες προώθησης αγροτικών προϊόντων

Περισσότερες από 200 προτάσεις για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων κατατέθηκαν τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 20ή Απριλίου, που ήταν και η τελευταία ημέρα κατάθεσης.

Αυτό ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σημειώνει ότι κατατέθηκαν 189 προτάσεις για απλά προγράμματα (προερχόμενες δηλαδή από μία ή περισσότερες οργανώσεις ενός κράτους μέλους της Ε.Ε.) και 35 προτάσεις για πολύ-προγράμματα (προερχόμενες δηλαδή από τουλάχιστον δύο οργανώσεις προερχόμενες από διαφορετικά κράτη μέλη της Ε.Ε.).

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι προτάσεις θα αρχίσουν να εξετάζονται άμεσα και τον Οκτώβριο 2017 θα ανακοινωθούν εκείνες που θα έχουν γίνει δεκτές. Αυτές οι εκστρατείες προβολής, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τριετούς διάρκειας, θα συχρηματοδοτηθούν από την Κομισιόν σε ποσοστά 70-85%, και συνολικά 133 εκατ. ευρώ Κοινοτικής χρηματοδότησης θα κατευθυνθούν σε αυτά τα προγράμματα. Σημειώνεται ότι εξ αυτών, 63 εκατ. θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση απλών προγραμμάτων που θα στοχεύουν σε μη-ευρωπαϊκές χώρες και αγορές, όπως η Κίνα, η Μ. Ανατολή, η Β. Αμερική, η ΝΑ Ασία και η Ιαπωνία.

24 April 2017
Banner