105.800 χοίροι πάχυνσης που εσφάγησαν στη Γερμανία το 2022 βρέθηκαν ακατάλληλοι για κατανάλωση

21 July 2023

105.800 χοίροι πάχυνσης που εσφάγησαν στη Γερμανία το 2022 βρέθηκαν ακατάλληλοι για κατανάλωση

H Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμα πρόκληση με μεγάλο κόστος στη χοιροτροφία της. Από τα περίπου 45,9 εκατομμύρια χοίρους πάχυνσης που εσφάγησαν σε γερμανικά σφαγεία το 2022, 105.800 ζώα ήταν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την επίσημη επιθεώρηση κρέατος. Όπως αναφέρθηκε από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis), αυτό ήταν περίπου το 0,2% των χοίρων πάχυνσης που σφαγιάστηκαν και εξετάστηκαν.

Το ποσοστό των ακατάλληλων για κατανάλωση ζώων δεν είναι νέα υπόθεση καθώς συνέβη ακριβώς το ίδια και την περσινή χρονιά με τον ίδιο αμετάβλητο αριθμό ζώων (2021: 114.500 από 50,4 εκατομμύρια χοίρους πάχυνσης σφαγιάστηκαν). Στην περίπτωση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, το ποσοστό των ζώων που δεν είναι κατάλληλα για κατανάλωση μειώθηκε ελαφρώς από 2,1 σε 2,0%.

Ο βασικός λόγος που σφαγιάστηκαν οι συγκεκριμένοι χοίροι ήταν γιατί διέθεταν πολλαπλά αποστήματα (αποστήματα με πύον στον ιστό). Από το 32,6% (34.300 ζώα) που βρέθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση, υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ασθένειας όπως διακυμάνσεις στη οσμή, τη συνοχή ή το χρώμα σε ποσοστό 14,2% (14.900 ζώα).

Μια εξέταση των οργάνων το 2022 έδειξε ότι περίπου το 5,4% (2,3 εκατομμύρια περιπτώσεις) όλων των σφαγμένων χοίρων πάχυνσης είχαν πνευμονία (η μεταβολή του ποσοστού των πνευμόνων ήταν μεγαλύτερη από 10%). Αυτό αντιστοιχεί στην τιμή για το 2021. Το 2020 και το 2019, το ποσοστό ήταν 5,7 και 6,6%, αντίστοιχα. Όταν εξετάστηκαν τα συκώτια των χοίρων πάχυνσης που σφαγιάστηκαν το 2022, η αναλογία μειώθηκε ελαφρά: στο 10,2% (4,3 εκατομμύρια περιπτώσεις) των παχυντικών χοίρων που εξετάστηκαν, το συκώτι εμφάνισε προηγούμενη προσβολή από παράσιτο, ενώ τα ζώα με το λεγόμενο συκώτι παρασίτου τα προηγούμενα χρόνια είχαν αναλογίες 10,201% (2908%) και 20,20% (2908%).

Στην περίπτωση των κοτόπουλων πάχυνσης η δερματίτιδα συνέχισε να είναι η κύρια αιτία ακαταλληλότητας, με ποσοστό 34,1%.

Το 2022, 14.400 χοίροι πάχυνσης κηρύχθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση μετά τη σφαγή. Αυτό αντιστοιχούσε στο 0,03% όλων των χοίρων πάχυνσης που εσφάγησαν, όπως και το 2021 (0,03% ή 14.700 ζώα). Στην περίπτωση, μάλιστα, των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, 1,6 εκατομμύρια ζώα κρίθηκαν ακατάλληλα για ζημιές σφαγής, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 0,3% των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής που σφάζονται. Το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ήταν ακόμα 0,4% (2,3 εκατομμύρια ζώα).

Πηγή: euromeatnews.com

21 July 2023
Banner