Εθνική επιτροπή για την εκπαίδευση των αγροτών-EEAKIS

10 July 2024

Εθνική επιτροπή για την εκπαίδευση των αγροτών-EEAKIS

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, συγκροτείται η Εθνική Επιτροπή AKIS, αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών.

Η σύσταση του συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου, που φέρει την επωνυμία «Εθνική Επιτροπή ΑΚΙS (ΕΕΑΚΙS)», καταδεικνύει την προτεραιότητα που αποδίδει η κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ στην εκπαίδευση των αγροτών. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, η Επιτροπή έχει ως σκοπό «την τεχνοκρατική υποστήριξη του έργου του αρμόδιου Υπουργού στον σχεδιασμό και την άσκηση της εθνικής στρατηγικής, θέτοντας στόχους και κατευθύνσεις σε ζητήματα έρευνας, καινοτομίας, κατάρτισης και εκπαίδευσης στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας και των εθνικών προγραμμάτων των κρατών-μελών».

Στην απόφαση περιγράφονται λεπτομερώς τα καθήκοντα της Επιτροπής, η οποία θα έχει επιτελικό ρόλο και θα καθορίζει στόχους σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, έρευνας και καινοτομίας. Της Επιτροπής θα προεδρεύει ο/η εκάστοτε Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, με αναπληρωτή/τρια τον/την Προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Έρευνας Καινοτομίας και Εκπαίδευσης.

Μέλη της Εθνικής Επιτροπής AKIS θα είναι εκπρόσωποι από τις εξής υπηρεσίες και φορείς:

 1. Διεύθυνση Έρευνας Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ
 2. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ
 3. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) / Μονάδα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών του ΥΠΑΑΤ (συντονιστικό όργανο AKIS)
 4. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ) / Μονάδα Προγραμματισμού και Δικτύωσης του ΥΠΑΑΤ
 5. ΕΛΓΟ Δήμητρα
 6. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)
 7. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
 8. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 9. Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών
 10. Πέντε εκπρόσωποι από γεωπονικά πανεπιστήμια και σχολές: 1 από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1 από τη Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1 από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1 από τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 1 από τη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 11. Δύο εκπρόσωποι από τα κτηνιατρικά τμήματα: 1 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 1 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 12. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)
 13. Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ)
 14. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 15. Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ)
 16. Πανελλήνιος Σύλλογος Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών «Γεωργικοί Σύμβουλοι».

Η Εθνική Επιτροπή AKIS θα υποστηρίζεται στο έργο της από στελέχη και υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ, εκπροσώπους άλλων οργανισμών και φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες με την αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

10 July 2024
Banner