Πόσο θα βοηθήσει η μείωση κατανάλωσης ρεύματος τον αγροτικό τομέα;

04 October 2022

Πόσο θα βοηθήσει η μείωση κατανάλωσης ρεύματος τον αγροτικό τομέα;

Oι υπουργοί Ενέργειας των κρατών-μελών της Ε.Ε. κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία, στις 30/9/22, σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας, κατάσταση που πλήττει όλα τα νοικοκυριά της Ένωσης. Η συμφωνία αφορά κυρίως την ευρωπαϊκή αγροτική κοινότητα η οποία επωμίζεται το υπέρμετρο βάρος των ανατιμήσεων, μια που το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και ο αντίκτυπός της στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων, των λιπασμάτων κ.ά. επηρεάζουν κυρίως τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Οι εισροές στον αγροτικό τομέα βάζουν τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς τους σε μεγάλη πίεση, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζουν ιδιαίτερα ορισμένους τομείς όπως τα οπωροκηπευτικά, με πολλούς παραγωγούς να βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης, να αντιμετωπίζουν έντονες ανησυχίες ρευστότητας και να φτάνουν στο σημείο να επανεξετάζουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους.

Κατά τη συνεδρίαση του Έκτακτου Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, ο Τσέχος υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, Jozef Síkela, δήλωσε: «Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα θα φέρει ανακούφιση στους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις τους. Τα κράτη-μέλη θα χαμηλώσουν την καμπύλη ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τις ώρες αιχμής, γεγονός που θα έχει άμεση θετική επίδραση στις τιμές. Τα κράτη-μέλη θα αναδιανείμουν τα πλεονάζοντα κέρδη από τον ενεργειακό τομέα σε όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους».

Ο κανονισμός περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές. Εισάγει μέτρα για τη συλλογή πλεονασματικών εσόδων από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συνεισφορά αλληλεγγύης από τα πλεονάσματα των κερδών των τομέων ορυκτών καυσίμων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την άμβλυνση των επιπτώσεων των υψηλών τιμών στους τελικούς πελάτες και την περαιτέρω προστασία των πελατών λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε συνέχεια της πολιτικής οδηγίας που δόθηκε από το Συμβούλιο στο Έκτακτο Ενεργειακό Συμβούλιο της 9ης Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή προετοιμάζει πιθανές ενέργειες για συντονισμένες επείγουσες παρεμβάσεις στην αγορά φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης στις τιμές του φυσικού αερίου και της ενίσχυσης της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών.

Σε ένα πλαίσιο όπου δεν υπάρχουν πλέον προσιτές τιμές τροφίμων λόγω της αύξησης του πληθωρισμού, ας ελπίσουμε πως τα μέτρα που συμφωνήθηκαν πρόσφατα θα φέρουν ανακούφιση στους Ευρωπαίους πολίτες και ειδικότερα στην αγροτική κοινότητα που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος των ανατιμήσεων. Μέτρα που θα βοηθήσουν ώστε να συνεχίσουν οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί τους να δραστηριοποιούνται παρέχοντας στους καταναλωτές ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που θα παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Επιπλέον, είναι σημαντικό η Ε.Ε. να καταβάλλει περαιτέρω προσπάθειες για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, με βασικό ρόλο στη βιοενέργεια/βιοκαύσιμα με βάση τις καλλιέργειες. Επιπλέον, τα υπερβολικά κέρδη που προέρχονται από τα ορυκτά καύσιμα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν επίσης για τη στήριξη του αγροτικού τομέα.

Η ανακοίνωση του Έκτακτου Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της Ε.Ε. προκάλεσε τις αντιδράσεις της Copa Cogega, όπου η πρόεδρος της Copa, Christiane Lambert, σχολιάζοντας τη συμφωνία και υπογράμμισε:

«Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεωρούν την ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή τροφίμων ως απαραίτητη, όσον αφορά την παροχή φυσικού αερίου και στο πλαίσιο των μέτρων που συμφωνήθηκαν χθες για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τομέας μας, που προσφέρει καθημερινή διατροφή στους συμπολίτες μας, θα πρέπει να αποκλειστεί από την απαίτηση για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει αυτός ο περιορισμός σοβαρή αναταραχή στην αγορά αλλά και στην εφοδιαστική αλυσίδα, τη στιγμή που πολλοί από τους αγρότες μας βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση».

Ο πρόεδρος της Cogeca, Ramon Armengol, με τη σειρά του πρόσθεσε πάνω στις δηλώσεις της κ. Lamber τη σημασία της διατήρησης της ρευστότητας στον κλάδο: «Αυτή τη στιγμή πολλοί αγροτοσυνεταιρισμοί μας αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας και του κόστους εισροών. Είναι βασικό να τους βοηθήσουμε να συνεχίσουν να λειτουργούν, σε όλα τα επίπεδα παραγωγικότητας. Αυτό που χρειάζεται είναι μια αναθεωρημένη Προσωρινή Κρίση Κρατικών Ενισχύσεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ευκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις και να συνεχίσει να λειτουργεί ευέλικτα και απρόσκοπτα η αλυσίδα εφοδιασμού των αγοδιατροφικών προϊόντων».

Πηγές: consilium.europa.eu, copa-cogeca.eu

04 October 2022
Banner