Πτώση της παραγωγής χοιρινού κρέατος στην Ε.Ε.

12 October 2022

Πτώση της παραγωγής χοιρινού κρέατος στην Ε.Ε.

Η παραγωγή χοιρινού κρέατος παρουσιάζει πτωτική τάση στις χώρες της Ε.Ε. και πιο συγκεκριμένα για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ανέρχεται σε 1,78 εκατομμύρια τόνους και 1,66 εκατομμύρια τόνους αντίστοιχα, σύμφωνα με την AHDB. Για τον Ιούνιο αυτή είναι πτώση 5,7% σε ετήσια βάση και για τον Ιούλιο πτώση 8,4%. Αυτό ανεβάζει την εκτιμώμενη μέχρι σήμερα παραγωγή (Ιανουάριος-Ιούλιος) για την ΕΕ27 σε 12,95 εκατομμύρια τόνους, τον χαμηλότερο όγκο από το 2017.

Για τις έξι βασικές χώρες παραγωγής, τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν μόνο την Ισπανία με ετήσια ανάπτυξη, αν και οριακό 0,2%. Η Γερμανία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση (10,1%) το 2022. Η Πολωνία και η Δανία σημείωσαν επίσης σημαντική πτώση, κατά 9,2% και 4,0% αντίστοιχα. Η Γαλλία και η Ολλανδία σημείωσαν πτώση περίπου 1,5%.

Η χαμηλότερη παραγωγή οφείλεται σε χαμηλότερες σφαγές. Οι εκτιμώμενοι αριθμοί σφαγής για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ανέρχονται σε 19,23 εκατομμύρια κεφάλια και 18,13 εκατομμύρια κεφάλια, σημειώνοντας πτώση 5,2% και 7,8% σε ετήσια βάση. Είναι πιθανό ότι ένας από τους λόγους αυτής της μείωσης μπορεί να οφείλεται στους καύσωνες που σημειώθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη και το βόρειο ημισφαίριο κατά τη διάρκεια αυτών των δύο μηνών. Αυτό ανεβάζει την εκτιμώμενη μέχρι σήμερα (Ιανουάριος-Ιούλιος) σφαγή χοίρων για την E.E. σε 137,91 εκατομμύρια κεφάλια, τον χαμηλότερο αριθμό σφαγής που έχει καταγραφεί τα τελευταία 5 χρόνια.

Πηγή: euromeatnews-com

12 October 2022
Banner
Banner