Προτάσεις από τη Διεπαγγελματική Κρέατος και τον ΣΕΚ στη διαβούλευση για τον ΕΛΓΟ

12 November 2014

Τη συμμετοχή εκπροσώπου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ ζήτησε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος στη διάρκεια της ανοικτής διαβούλευσης για το νομοσχέδιο που αφορά τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - Δήμητρα. Επίσης ζητά την απόδοση ποσοστού έως 5% επί των εισφορών που εισπράττει ο ΕΛΓΟ για τη λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων της κτηνοτροφίας, καθώς και την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής τους σε διεθνείς οργανώσεις.
Αντίστοιχες προτάσεις έχει καταθέσει και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Συγκεκριμένα ζητά να συμμετάσχει εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης κτηνοτροφικής οργάνωσης στο Δ.Σ. του ΕΛΓΟ, ενώ αντίστοιχα να αποδίδονται πόροι σε ποσοστό έως 1% από τις εισπράξεις του Οργανισμού σε αυτή την οργάνωση.

12 November 2014
Banner