Παρουσίαση του ισπανικού κρέατος στην Αθήνα

14 May 2014

Παρουσίαση του ισπανικού κρέατος στην Αθήνα

Μια ευκαιρία να γνωρίσουν την ισπανική παραγωγή και βιομηχανία κρέατος θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Στις 29 Μαΐου το Οικονομικό & Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Ισπανικό Ινστιτούτο Εξαγωγών & Επενδύσεων ICEX και το Γραφείο Εξαγωγών Ισπανικού Κρέατος ΟECE, διοργανώνει ένα σεμινάριο - παρουσίαση για το ισπανικό κρέας στην Αθήνα.
Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναπτυχθούν περαιτέρω οι συνεργασίες μεταξύ ισπανικών εξαγωγικών και ελληνικών εισαγωγικών επιχειρήσεων. Στην παρουσίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Αthenaeum Ιntercontinental, θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση ισπανικά/ελληνικά/ισπανικά.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν πρέπει να επικοινωνήσουν με το Οικονομικό & Εμπορικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ισπανίας (τηλέφωνα: 210 7246980, 210 7248984, email: atenas@comercio.mineco.es, υπεύθυνος: Β. Τζάκος).

14 May 2014
Banner