Παγκόσμια Μέρα Ασφάλειας Τροφίμων με θέμα «Τα πρότυπα τροφίμων σώζουν ζωές»

07 June 2023

Παγκόσμια Μέρα Ασφάλειας Τροφίμων με θέμα «Τα πρότυπα τροφίμων σώζουν ζωές»

Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου, είναι επίκαιρη από κάθε άλλη φορά. Στόχος του εορτασμού αυτής της μέρας είναι να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σε θέματα ασφάλειας τροφίμων αλλά και να αναδείξει τη σημασία της για την υγεία ως τρόπο πρόληψης ασθενειών.

Η φετινή εκστρατεία με κεντρικό θέμα «Τα πρότυπα τροφίμων σώζουν ζωές» έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και διττή σημασία καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό για τα 60 χρόνια από τη σύσταση της Επιτροπής του Codex Alimentarius, του διεθνούς σώματος που έχει ως βασικό σκοπό την προετοιμασία και τη δημοσίευση των προτύπων στα τρόφιμα.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η ασφάλεια των τροφίμων αφορά μόνο τους επιστήμονες, όμως είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως η ασφάλεια τροφίμων μας αφορά όλους. Στο πλαίσιο των καθημερινών μας συνηθειών, κάνουμε επιλογές που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων, είτε ως μεμονωμένα άτομα είτε ως μέλη μιας οικογένειας, μιας κοινότητας, μιας επιχείρησης κ.λ.π. Συνεπώς, όλοι μας μπορούμε να έχουμε ενεργό ρόλο στην πρόληψη των τροφιμογενών νοσημάτων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του FAO (Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας) και του WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), σε παγκόσμια κλίμακα ένα στα δέκα άτομα, εκ των οποίων το 9% είναι παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, νοσεί από μολυσμένα τρόφιμα κάθε χρόνο, ενώ περισσότερες από 200 ασθένειες προκαλούνται από την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων.
Τα τροφιμογενή νοσήματα μπορούν να προληφθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου και να μειωθούν σημαντικά, αν όλοι οι εμπλεκόμενοι, από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή καθώς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επαναπροσδιορίσουν τις δραστηριότητές τους και υιοθετήσουν τα κατάλληλα πρότυπα για να αυξήσουν την βιώσιμη παραγωγή και την κατανάλωση ασφαλών τροφίμων.

Τα πρότυπα των τροφίμων προστατεύουν τις ζωές όλων και αποτελούν έναν τρόπο για τη διασφάλιση τόσο της ασφάλειας όσο και της ποιότητας. Καθοδηγούν τους γεωργούς, παραγωγούς και μεταποιητές, καθορίζουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα προσθέτων και τα ανώτατα όρια διαφόρων χημικών κινδύνων και υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι απαραίτητες μετρήσεις, η συσκευασία και η διακίνηση των τροφίμων, προκειμένου να είναι ασφαλή.
Η αναγνώριση της σημασίας των προτύπων στα τρόφιμα, οι καλές πρακτικές ασφάλειας και η εφαρμογή τους σε παγκόσμιο επίπεδο καλύπτοντας κάθε στάδιο της παραγωγής τροφίμων, έχει ως στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τη βελτίωση της υγείας και τη στήριξη ενός δίκαιου εμπορίου τροφίμων με ταυτόχρονη ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου.
Ο ΕΦΕΤ συμμετέχει καθημερινά στην προσπάθεια για την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ασφαλή τρόφιμα με την επίβλεψη και ενημέρωση των δραστηριοποιούμενων στον κλάδο των τροφίμων επιχειρήσεων και την αντικειμενική, έγκυρη και άμεση πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού στα θέματα αρμοδιότητάς του. Επιπλέον, στον ΕΦΕΤ λειτουργεί το
σημείο επαφής του Codex, μέσω του οποίου προωθούνται οι εθνικές θέσεις της Ελλάδας.
[Ο Codex Alimentarius αποτελείται από 188 χώρες μέλη και 1 οργανισμό μέλος (Ευρωπαϊκή Ένωση), οι οποίοι εργάζονται στην ανάπτυξη κειμένων για πρότυπα, κατευθυντήριες οδηγίες και κώδικες πρακτικής με διαφανή και περιεκτικό τρόπο με σκοπό την προστασία της υγείας του καταναλωτή και τη διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων. Τα πρότυπα του Codex χρησιμοποιούνται στο παγκόσμιο εμπόριο εδώ και έξι δεκαετίες και κάθε χρόνο εισάγονται νέα ενώ παράλληλα ενημερώνονται και τα ήδη υπάρχοντα].

07 June 2023
Banner