Ο Θωμάς Μόσχος επίτιμος προσκεκλημένος στο υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας

18 June 2024

Ο Θωμάς Μόσχος επίτιμος προσκεκλημένος στο υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) εκφράζει τα συγχαρητήριά του στον τεχνικό σύμβουλο, Μόσχο Θωμά, για τη συνεργασία του και την επικείμενη συμμετοχή του στο συνέδριο βιολογικής γεωργίας στη Βουλγαρία. Ο κ. Μόσχος ως επίτιμος προσκεκλημένος ομιλητής από το υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας θα μιλήσει για την προσέγγιση, τη μεθοδολογία και τις πρακτικές που εφαρμόζει στη φάρμα του και προωθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βουλγαρία είναι μία από τις δύο χώρες στην Ε.Ε. που σημείωσαν αύξηση στο ζωικό κεφάλαιο, με την χοιροτροφία να παρουσιάζει αύξηση πάνω από 21%, δηλαδή κατά 125.000 χοιρομητέρες. Αυτό σημαίνει ότι η Βουλγαρία εκτρέφει σήμερα 727.000 χοιρομητέρες, ενώ η Ελλάδα μείωσε το ζωικό της κεφάλαιο από 742.000 σε 736.000. Επιπλέον, η Βουλγαρία σημείωσε τη μικρότερη μείωση ζωικού κεφαλαίου στα βοοειδή σε σχέση με τις άλλες χώρες, με απώλεια μόλις 5.000 ζώων, ενώ η Ελλάδα έχασε 7.100 ζώα. Αυτή τη στιγμή, οι δύο χώρες έχουν παρόμοιο ζωικό κεφάλαιο στα βοοειδή, δηλαδή 574.000.

Επιπρόσθετα, η Βουλγαρία παρουσίασε μείωση ζωικού κεφαλαίου στα πρόβατα κατά 10.000 ζώα για το διάστημα 2022-2023, ενώ στην Ελλάδα η μείωση ξεπέρασε τα 127.000 ζώα.

Ο στόχος της γείτονος χώρας είναι η αναστροφή της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και η ανάπτυξή του, αναζητώντας τεχνογνωσία και συνεργασίες με επιτυχημένα παραδείγματα. Συγχαίρουμε λοιπόν τον τεχνικό μας σύμβουλο για τη συμβολή του στην γειτονική χώρα και για τη νέα συνεργασία που θα δημιουργηθεί, ώστε σε τεχνικό επίπεδο ο ΣΕΚ να στηρίξει με προτάσεις την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα τόσο της Ελλάδας όσο και της γειτονικής χώρας.

18 June 2024
Banner