Ο ΕΦΕΤ συμμετέχει στην εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

01 June 2022

Ο ΕΦΕΤ συμμετέχει στην εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Υπάρχουν ερωτήσεις που θέτουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές όπως: «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ “ανάλωση έως” (ή “κατανάλωση μέχρι”) και “ανάλωση/κατανάλωση κατά προτίμηση πριν από” στις ετικέτες των τροφίμων μου; Υπάρχουν κανόνες υγιεινής των τροφίμων που πρέπει να τηρώ στο σπίτι για να προστατεύω την οικογένειά μου; Χρειάζεται να ανησυχώ για τα πρόσθετα τροφίμων», στις οποίες απαντά η εκστρατεία #EUChooseSafeFood, αξιοποιώντας την επιστήμη που φροντίζει για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ε.Ε. και απαντά σε χρήσιμες πληροφορίες για τις καθημερινές επιλογές στα τρόφιμα.

Ο ΕΦΕΤ συμμετέχει στην εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) EUChooseSafeFood και όπως μας πληροφορεί: «Στόχος της εκστρατείας #EUChooseSafeFood είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις καθημερινές διατροφικές τους επιλογές. Αυτή η πανευρωπαϊκή εκστρατεία στοχεύει στο να ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους να κάνουν επιλογές με σιγουριά, εξηγώντας τον κρίσιμο ρόλο της επιστήμης στην ασφάλεια των τροφίμων. Από τη βοήθεια στην ανάγνωση των ετικετών και την κατανόηση των προσθέτων έως την παροχή συμβουλών για την προετοιμασία και την αποθήκευση τροφίμων, η εκστρατεία προσφέρει πρακτικές και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες στους καταναλωτές».

Ο πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Αντώνιος Ζαμπέλας, χαιρέτισε την έναρξη της επικοινωνιακής εκστρατείας στην Ελλάδα, αναφέροντας: «Η πληροφόρηση ενδυναμώνει τους καταναλωτές, έτσι ώστε να αισθάνονται σίγουροι ότι κάνουν υγιεινές επιλογές για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία θα τονώσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο σύστημα ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ, το οποίο υποστηρίζεται αποκλειστικά από επιστημονικά στοιχεία. Αυτή η εκστρατεία ενισχύει επίσης τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ του ΕΦΕΤ και της EFSA, των οργανώσεων καταναλωτών, των παραγωγών τροφίμων και της κοινωνίας, βοηθώντας τους πολίτες της ΕΕ να εμπιστεύονται τα τρόφιμα που καταναλώνουν, όπου κι αν βρίσκονται στην Ευρώπη».

Η εκστρατεία #EUChooseSafeFood διανύει τη δεύτερη χρονιά της σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και συνεχίζει την επιτυχία της επεκτείνοντας το φάσμα των θεμάτων που καλύπτει. Φέτος οι καταναλωτές θα μπορέσουν επιπλέον να μάθουν και για τα νέα τρόφιμα και τα συμπληρώματα διατροφής, ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα.

Η εργαλειοθήκη της εκστρατείας #EUChooseSafeFood η οποία περιλαμβάνει γραφικά, ταινίες μικρού μήκους και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εκστρατείας σε διάφορες γλώσσες, διευκολύνοντας τις εθνικές Αρχές και τις ενώσεις να συμμετέχουν στην εκστρατεία.

Τι είναι η EFSA

Η EFSA είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργεί ανεξάρτητα από τα ευρωπαϊκά νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα (Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο) και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ιδρύθηκε το 2002, με τον Κανονισμό 178/2002 (η γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα) μετά από μια σειρά διατροφικών κρίσεων στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αυτή τη στιγμή αποτελεί πηγή επιστημονικών συμβουλών και επικοινωνίας σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την διατροφική αλυσίδα.

Πληροφορίες: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood

01 June 2022
Banner
Banner