Οι ασθένειες των ζώων κίνδυνος για την παγκόσμια αγορά κρέατος

22 July 2022

Οι ασθένειες των ζώων κίνδυνος για την παγκόσμια αγορά κρέατος

Η πρόσφατα έκθεση του ΟΟΣΑ/FAO που αφορά την περίοδο 2022-2031, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την παγκόσμια αγορά κρέατος, καθώς εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα με τις επιδημίες των ζώων.

Ο τομέας της κτηνοτροφίας και της μεταποίησης του κρέατος αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις εξαιτίας των επιδημιών, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στη δημόσια υγεία και τα κτηνιατρικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Το κοινωνικοοικονομικό κόστος αυτής της κατάστασης ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή, τις εισαγωγές ή και τις εξαγωγές που κάνει από μια πληγείσα χώρα ή όταν οι καταναλωτές μειώνουν τις αγορές λόγω ανησυχιών για την υγεία τους.

Η ΑΠΧ, η υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών και ο αφθώδης πυρετός (ΑΦΘ) ενέχουν σημαντικούς συνεχιζόμενους κινδύνους για τις αγορές κρέατος. Οι αγορές υποθέτουν ότι η ανάκαμψη από την ASF στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία θα ολοκληρωθεί έως το 2031, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η ASF αλλού θα εξαφανιστεί ή δεν θα εμφανιστεί αλλού.

Οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής και μεταποίησης στον τομέα του χοιρινού κρέατος και η επιτυχής ανάπτυξη ενός εμβολίου θα είχαν σημαντικές μεταβολές στη μελλοντική παραγωγή και το εμπόριο.

Η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ), η οποία είχε προηγουμένως επηρεάσει τις αγορές ζωικού κεφαλαίου για δεκαετίες, επανεμφανίστηκε στα τέλη του 2021 στη Βραζιλία, σταματώντας προσωρινά τις εξαγωγές προς την Κίνα, την κύρια εξαγωγική της αγορά. Θεωρείται ότι αυτή η επιδημία (ΣΕΒ) θα περιοριστεί και δεν θα επηρεάσει τις αγορές της Βραζιλίας μετά το 2022. Εάν δεν περιοριστεί, ο αντίκτυπος στον τομέα του κρέατος της Βραζιλίας και στις παγκόσμιες αγορές θα είναι σημαντικός.

Οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή επηρεάζουν τον τομέα του κρέατος, δεδομένου πως το κρέας είναι αποτέλεσμα χρήσης των φυσικών πόρων της γης (π.χ. νερό) και των καλλιεργειών της (ζωοτροφές). Αυτό σημαίνει μείωση της παραγωγής του, χαμηλότερα αποθέματα ζώων και λιγότερες εισροές ζωοτροφών.

Η χαμηλότερη παραγωγή θα συνεπαγόταν επίσης χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή κρέατος σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Γενικά, σε κάθε συζήτηση –θεσμική ή μη– που γίνεται για την κλιματική αλλαγή, το κρέας είναι βασικός συντελεστής.

Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς πως η μείωση της παραγωγής κρέατος και ειδικά του κόκκινου θα μπορούσε να επηρεάσει και τις διατροφικές προτιμήσεις των καταναλωτών. Παρ’ όλα αυτά οι έρευνες λένε πως οι οποιεσδήποτε αλλαγές στην παραγωγή δεν θα μεταβάλλουν την αγορά του κρέατος αφού από ένα μικρό μεν, αλλά αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού, δε, της γης που συγκεντρώνεται κυρίως σε χώρες υψηλού εισοδήματος δεν θα επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια κατανάλωση κρέατος κατά την επόμενη δεκαετία.

Η ανάπτυξη νέων εναλλακτικών πρωτεϊνών ως υποκατάστατων των παραδοσιακών ζωικών τροφίμων (κρέας και γάλα) μπορεί να θεωρηθεί ελκυστική για την κάλυψη των διατροφικών αλλά και επισιτιστικών αναγκών αναγκών ενός αυξανόμενου πληθυσμού, τις οποίες ορισμένοι καταναλωτές μπορεί να θεωρήσουν πιο υγιεινές και βιώσιμες.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές των νέων εναλλακτικών πρωτεϊνών προβλέπουν οφέλη που περιλαμβάνουν καλύτερη διατροφή και υγεία και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με αυτά τα οφέλη δεν είναι πειστικά.

Ένα βασικό στοιχείο για τις προοπτικές των εναλλακτικών πρωτεϊνών θα είναι η τιμή τους σε σχέση με τις συμβατικές πηγές πρωτεΐνης από τα ζώα.

Πηγή: thepoultrysite.com

22 July 2022
Banner
Banner