Να επεκταθεί το “Άρτεμις”, ζητά η Διεπαγγελματική

11 December 2014

Να επεκταθεί το “Άρτεμις”, ζητά η Διεπαγγελματική

Επέκταση του συστήματος "Άρτεμις" και μετά το σφαγείο ζητά με επιστολή της προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος. Το σύστημα αυτό καταχωρεί όλες τις σφαγές που πραγματοποιούνται στα σφαγεία της χώρας και τους παραλήπτες των σφαγίων. Η ΕΔΟΚ με την επιστολή της προτείνει κάποια μέτρα για την αναβάθμιση του συστήματος και την επέκτασή του στους διακινητές (και στα κρεοπωλεία), ώστε να συμπεριληφθεί και το εισαγόμενο κρέας. Ακόμα ζητά την καθιέρωση ηλεκτρονικής άδειας διακίνησης και προσωπικό κλειδάριθμο για κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Καταλήγοντας η επιστολή αναφέρει ότι θα μπορούσε σε πρώτη φάση να ξεκινήσει η λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος μόνο με τα ελληνικά κρέατα.
Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Π. Κουκουλόπουλος ανέφερε ότι η εφαρμογή του "Άρτεμις" θα ξεκινήσει μετά τις γιορτές.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Προτάσεις Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος για το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Κύριε Υπουργέ,

Το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ καταχωρεί όλες τις σφαγές που πραγματοποιούνται στα σφαγεία της χώρας και τους παραλήπτες των σφαγίων με στόχο την πάταξη των ελληνοποιήσεων κρέατος.
Στις υπό-ενότητες (modules) του ΑΡΤΕΜΙΣ που είναι εγκατεστημένες σε όλα τα σφαγεία της χώρας καταχωρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των σφαζόμενων ζώων (εγχώριων και εισαγόμενων) και η προέλευσή τους συγκρίνεται με τις καταχωρήσεις στο κτηνιατρικό μητρώο, την ΒΔ της ΕΕ (TRACES) και τη ΒΔ του ΟΠΕΓΕΠ (σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ) με στόχο την εξακρίβωση της προέλευσης και την απαγόρευση της μετατροπής της για την ελληνοποίηση εισαγόμενων ζώων.
Είναι λοιπόν φανερό πως η αποτελεσματικότητα του ΑΡΤΕΜΙΣ εξαρτάται από την πληρότητα και επικαιροποίηση του κτηνιατρικού μητρώου, την έγκαιρη γνωστοποίηση των TRACES και την αρμονική συνεργασία του συστήματος με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν την ετήσια απογραφή των ζώων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Είναι επίσης φανερό πως το ΑΡΤΕΜΙΣ δεν συλλαμβάνει το εισαγόμενο κρέας το οποίο διοχετεύεται στη αγορά και ελληνοποιείται ακολουθώντας άλλες διαδρομές που ελέγχονται μέσω των ισοζυγίων κρέατος (για τους πρώτους αγοραστές) και των ζυγιστικών μηχανών των κρεοπωλείων.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω είναι φανερό σε ποια σημεία πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλισθεί η πληρότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ.
Τα σημεία αυτά είναι τα ακόλουθα:
Α. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Κτηνιατρικού μητρώου. Έχοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση, η αποτελεσματικότητα του Κτηνιατρικού μητρώου θα επιτευχθεί με τις ακόλουθες ενέργειες:
1. την αναβάθμιση του βασικού συστήματος του μητρώου (S/W και Η/W).
2. Δυνατότητα σύνδεσης στο σύστημα όλων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με προσωπικό κλειδάριθμο. Εναλλακτικά θα μπορεί να γίνεται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού ατομικού μητρώου στις μονάδες, συμβατού με το κτηνιατρικό μητρώο. Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση του θα γίνεται από τον κτηνοτρόφο η από τον κτηνίατρο εκτροφής η από τον συνεταιρισμό η το ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ της περιοχής , κάθε φορά που θα υπάρχει μεταβολή στην εκμετάλλευση.
Β. Καθιέρωση της ηλεκτρονικής άδειας διακίνησης. Αυτή θα μπορεί να τη λάβει ο κτηνοτρόφος ή οι λοιποί συνεργάτες του σε πραγματικό χρόνο και θα οριστικοποιείται την ημέρα της σφαγής από τον κρεοσκοπο–κτηνίατρο που θα ενημερώνει ταυτόχρονα και το σύστημα (κτηνιατρική βάση).
Γ. Οριστικοποίηση της σφαγής την ίδια μέρα από τον κρεοσκοπο-κτηνίατρο του σφαγείου και συνολική οριστικοποίηση εντός επτά ημερών.
Δ. Επέκταση του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ και μετά τα σφαγεία ώστε να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά όλοι οι διακινητές συμπεριλαμβανομένων και των κρεοπωλείων. Είναι φανερό πως η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα εξασφαλισθεί μόνον εφόσον συμπεριληφθεί και το εισαγόμενο κρέας το οποίο θα καταχωρείται ηλεκτρονικά στο σύστημα κατά την είσοδό του στη χώρα.
Αυτό σημαίνει επέκταση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής δήλωσης διακίνησης κρεάτων εντός δέκα ημερών, σε όλους τους διακινητές εμπόρους έως και τον τελικό πωλητή κρεοπώλη (μεταποιητής εντός μηνός).
Παρ’ όλα αυτά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος μόνο με τα ελληνικά κρέατα (ελληνικής προέλευσης μόνο) και αργότερα μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τα εισαγόμενα ιδίως αν τα αποτελέσματα από την πάταξη των ελληνοποιήσεων από τον έλεγχο μόνο των ελληνικών κρεάτων δεν έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΕΔΟΚ, Ελευθέριος Γίτσας

11 December 2014
Banner
Banner