Κύπρος: Οι αυξήσεις στο βοδινό κρέας επιφέρουν αλυσιδωτές επιπτώσεις

08 September 2022

Κύπρος: Οι αυξήσεις στο βοδινό κρέας επιφέρουν αλυσιδωτές επιπτώσεις

Ο Σύνδεσμος Κρεοπωλών Κύπρου δεν κρύβει την ανησυχία του σχετικά με τις αυξήσεις στο βοδινό κρέας, οι οποίες όπως αναφέρει θα επηρεάσουν έντονα τις πωλήσεις της λιανικής.

Εν τω μεταξύ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κρεοπωλών έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές για το θέμα, επισημαίνοντας την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού από το Κράτος που να αφορά την προστασίας της αγοράς από ολιγοπώλιο και μονοπώλιο στο ζήτημα σφαγής των ζώων, τη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και βεβαίως τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής κρεάτων.

«Το εύρος των αυξήσεων στην χονδρική τιμή του βοδινού κρέατος θα επηρεάσει κάθετα και οριζόντια τις λιανικές πωλήσεις με αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους κρεοπώλες όσο και στους καταναλωτές», αναφέρει, σε ανακοίνωση του, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κρεοπωλών

Ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων παρεμβαίνοντας στην κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, αναφέρει: «Από τις 16 Αυγούστου οι τιμές χονδρικής στο μοσχαρίσιο και βοδινό κρέας αυξάνονται κατά 30% κι αυτό κατέστη αναπόφευκτο λόγω των αυξήσεων στα σιτηρά, πετρέλαια, υλικά συσκευασιών, ηλεκτρισμό κ.ά. Παράλληλα, όμως, επισημαίνουμε ότι το εύρος των αυξήσεων, 30%, στην χονδρική τιμή του βοδινού κρέατος θα επηρεάσει κάθετα και οριζόντια τις λιανικές πωλήσεις με αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στους κρεοπώλες όσο και στους καταναλωτές». Ο Σύνδεσμος Κρεοπωλών συμφωνεί για τους λόγους οι οποίοι έχουν ανεβάσει το κόστος του παραγωγού κτηνοτρόφου και συμπληρώνει: «Υποχρεωθήκαμε τα τελευταία χρόνια να απορροφήσουμε μεγάλο μέρος των αυξήσεων.  Δυστυχώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αυξήσεις θα ανεβάσουν σημαντικά και τις λιανικές τιμές. Οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν σε συστηματικούς ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα της παραγωγής, της σφαγής και της ποιότητας των κρεάτων στην αγορά. Οι Κρεοπώλες θα εφαρμόσουν όπως πάντοτε μια ισορροπημένη, απόλυτα αιτιολογημένη τιμολογιακή πολιτική που να στηρίζει τον κλάδο και παράλληλα τους καταναλωτές», καταλήγει ο Σύνδεσμος, στην ανακοίνωση του».

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι ο κίνδυνος μείωσης της κατανάλωσης και αύξησης των εισαγωγών θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα τόσο στην κτηνοτροφία όσο και στη διάθεση του εγχώριου μοσχαρίσιου και αγελαδινού κρέατος.

Πηγή: brief.com.cy

08 September 2022
Banner
Banner