Συμπεράσματα από την 21η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Αγοράς Κρέατος

22 March 2023

Συμπεράσματα από την 21η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Αγοράς Κρέατος

Related Articles

Το Παρατηρητήριο Αγοράς Κρέατος (Meat MO) πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου 2023, με τη συμμετοχή ειδικών από την αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος και σκοπός ήταν η ενημέρωση αλλά και η ανταλλαγή απόψεων για το χοιρινό κρέας και το βόειο κρέας. Η κατάσταση της αγοράς μοσχαρίσιου κρέατος βασίστηκε στην πραγματικές παρουσιάσεις της Επιτροπής.

* Για το χοιρινό κρέας, το Παρατηρητήριο σημείωσε ότι υπάρχει μείωση του πληθυσμού των  χοίρων, ιδιαίτερα στο αναπαραγωγικό πληθυσμό. Υπάρχει επίσης μια παρατεταμένη μείωση της παραγωγής στην Ε.Ε., στα βασικά παραγωγικά κράτη-μέλη, ενώ οι ειδικοί αναμένουν περαιτέρω παραγωγή μείωση.

* Τιμές σφαγίων χοίρου καθώς και τιμές χοιριδίων συνεχίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο και με ανοδική τάση. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στη συνάντηση εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με το αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών. Έδειξαν, επίσης, αβεβαιότητα ως προς τον βαθμό που μπορούν να υπερβούν τις υψηλές τιμές των χοίρων σχετικά με τη βιομηχανία και εάν οι καταναλωτές θα μπορούσαν εξακολουθούν να αντέξουν οικονομικά αυξήσεις τιμών. Οι απαιτήσεις για την καλή διαβίωση των ζώων είναι ένα ακόμα ζήτημα για τους κτηνοτρόφους.

* Σχετικά με το διεθνές εμπόριο, σημείωσε η Meat MO μειωμένες είναι οι εξαγωγές χοιρινού κρέατος, κυρίως προς την Κίνα, ενώ η ζήτηση σε άλλες, τρίτες χώρες βελτιώθηκε.

* Η Ε.Ε. παραμένει ο κύριος εξαγωγέας στην παγκόσμια αγορά, ενώ η Κίνα εξακολουθεί να είναι ο κύριος εισαγωγέας.

* Οι τιμές αγοράς του βόειου κρέατος παραμένουν υψηλές, κυρίως λόγω της μείωσης των εκμεταλλεύσεων. Οι υψηλές τιμές επιτρέπουν εν μέρει να αντιμετωπιστεί η αύξηση του κόστους εισροών. Ωστόσο, τα κόστη για τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα πιέζουν τα περιθώρια κέρδους των αγροτών. Τα ζώα σφάζονται σε χαμηλότερο βάρος λόγω του υψηλού κόστους που δυσκολεύει την επίτευξη του συνηθισμένου τελικού βάρους.

* Ο υψηλός πληθωρισμός επηρεάζει τη ζήτηση και η κατανάλωση μειώνεται σε πολλά κράτη-μέλη.

* Το Παρατηρητήριο τόνισε, επίσης, ότι οι εισαγωγές από την Ε.Ε. αυξάνονται με ανησυχητική τάση, γεγονός που ευνοεί τις εσωτερικές τιμές αλλά και τη χαμηλή προσφορά της Ε.Ε. σε προμηθευτές τρίτων χωρών.

* Το ISMEA, το Ιταλικό Ινστιτούτο Υπηρεσιών για την Αγορά Αγροτικών Τροφίμων, παρουσίασε τη μεθοδολογία για την οποία ζητήθηκε η παρακολούθηση του κόστους παραγωγής βόειου κρέατος, το οποίο περιλαμβάνει δειγματοληψία και τον πραγματικό υπολογισμό του κόστους του παραγωγής. Δεδομένου του μεγέθους του η άνοδος των τιμών των εισροών στις εκμεταλλεύσεις βοοειδών και οι τρέχουσες υψηλές τιμές παραγωγής απλώς επιτρέπουν στους αγρότες να καλύπτουν το κόστος τους.

* Το Eurocommerce παρουσίασε τις τάσεις στις πωλήσεις κρέατος και τα προϊόντα του, καθώς και την εξέλιξη της κατανάλωσης κρέατος πρότυπα στην Ε.Ε. από την άποψη του λιανικού εμπορίου. Οι πωλήσεις κρέατος μειώθηκαν λόγω  του υψηλού πληθωρισμού, της αύξησης των τροφίμων καθώς και της αλλαγής συνηθειών στην κατανάλωση κρέατος.

  • Η UECBV (Ευρωπαϊκή Ένωση Κτηνοτροφίας και Κρέατος) παρουσίασε τις εξελίξεις στις τιμές των περικοπών χοιρινού κρέατος και εξέλιξη της σφαγής το 2023 σε τέσσερις χώρες.

Πηγή: agriculture.ec.europa.eu

22 March 2023
Banner
Banner