Η μείωση των αντιβιοτικών μειώνει τις αντοχές των βακτηρίων, σε ανθρώπους και παραγωγικά ζώα

22 February 2024

Η μείωση των αντιβιοτικών μειώνει τις αντοχές των βακτηρίων, σε ανθρώπους και παραγωγικά ζώα

Related Articles

Έκθεση που δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) αναφέρουν πως οι χώρες που έχουν μειώσει την κατανάλωση αντιβιοτικών τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους έχουν δει μείωση των αντοχών στα αντιβιοτικά βακτηρίων. Αυτό αναφέρεται στην τέταρτη κοινή έκθεση σχετικά με την ολοκληρωμένη ανάλυση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών παραγόντων και της εμφάνισης αντιμικροβιακής αντοχής (AMR) σε βακτήρια από ανθρώπους και ζώα παραγωγής τροφίμων (JIACRA IV).

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν μία έκθεση της One Health*, η οποία αναγνωρίζει τη σύνδεση μεταξύ της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, βλέπουμε να παρουσιάζονται δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κυρίως μεταξύ 2019 και 2021 σχετικά με την κατανάλωση αντιβιοτικών της AMR** στην Ευρώπη.

Για πρώτη φορά ως μέρος αυτού του έργου, αυτές οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέλυσαν τις τάσεις της κατανάλωσης αντιμικροβιακών και της AMR στο Escherichia coli (E. coli) τόσο από ανθρώπους όσο και από ζώα που παράγουν τρόφιμα. Εξέτασαν επίσης πώς άλλαζαν αυτές οι τάσεις στους ανθρώπους και τα ζώα που παράγουν τρόφιμα κατά την περίοδο 2014 – 2021. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η κατανάλωση αντιβιοτικών σε ζώα παραγωγής τροφίμων μειώθηκε κατά 44%.

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τους τρεις Οργανισμούς διαπίστωσε ότι τα βακτήρια E. coli τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους γίνονται λιγότερο ανθεκτικά στα αντιβιοτικά καθώς μειώνεται η συνολική κατανάλωση αντιβιοτικών. Αυτό δείχνει ότι οι ανησυχητικές τάσεις στην αντίσταση στα αντιβιοτικά μπορούν να αντιστραφούν με τις σωστές ενέργειες και πολιτικές.

 «Οι αυξημένες προσπάθειες για τη μείωση της άσκοπης κατανάλωσης αντιβιοτικών είναι επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της απειλής για τη δημόσια υγεία της AMR. Επιπλέον, η ενίσχυση των προγραμμάτων ανοσοποίησης και η ενίσχυση των πρακτικών πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων σε κοινότητες και περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μείωση των αναγκών στη χρήση αντιβιοτικών», λέει ο Andrea Ammon, διευθυντής του ECDC.

«Η χρήση λιγότερων αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία αποδίδει καρπούς: στις περισσότερες χώρες που μείωσαν τη χρήση αντιβιοτικών, παρατηρήσαμε αντίστοιχη μείωση στα επίπεδα αντοχής τους. Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη λειτουργούν. Υπογραμμίζει, επίσης, τη δέσμευση της Ε.Ε. στην άποψη της «Οne Health», προστατεύοντας τόσο τα ζώα όσο και την παγκόσμια δημόσια υγεία», λέει ο Bernhard Url, διευθυντής της EFSA.

Επιπλέον, η βακτηριακή αντίσταση στον άνθρωπο μπορεί να συνδέεται με τη βακτηριακή αντίσταση στα ζώα που παράγουν τρόφιμα. Δύο παραδείγματα που επισημαίνονται στην έκθεση είναι το Campylobacter jejuni και το Campylobacter coli, τα οποία μπορεί να βρεθούν σε ζώα που παράγουν τρόφιμα και μπορεί να εξαπλωθούν στους ανθρώπους μέσω της τροφής.

Η AMR αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Υπολογίζεται ότι, κάθε χρόνο, η AMR προκαλεί το θάνατο περισσότερων από 35.000 ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕ/ΕΟΧ) και επιβαρύνει σημαντικά τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, με κόστος περίπου 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η μέθοδος One Health που εφαρμόζεται μέσω της συνεργασίας του ECDC, της EFSA και του EMA και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση απαιτούν:

  • Συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της AMR σε εθνικό, Ε.Ε. και παγκόσμιο επίπεδο σε όλους τους τομείς των ανθρώπων και των ζώων που παράγουν τρόφιμα.
  • Συντεταγμένη επιτήρηση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών και AMR στον τομέα του ανθρώπου και των ζώων.
  • Στοχευμένες μελέτες για την επιπλέον κατανόηση της εξάπλωσης της AMR.

Πρόσθετα δεδομένα για την AMR θα είναι διαθέσιμα την επόμενη εβδομάδα στην κοινή ετήσια έκθεση EFSA ECDC για τη μικροβιακή αντοχή, η οποία εξετάζει την κατάσταση της AMR σε βακτήρια που επηρεάζουν ανθρώπους, ζώα και τρόφιμα

*One Health: Είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση συσχετισμών για την εξισορρόπηση και τη βελτιστοποίηση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

** Η αντιμικροβιακή αντοχή (AMR) εμφανίζεται όταν τα βακτήρια, οι ιοί, οι μύκητες και τα παράσιτα δεν ανταποκρίνονται πλέον στα αντιμικροβιακά φάρμακα.

Πηγή: ecdc.europa.eu

22 February 2024
Banner