Η καταγωγή στο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας

27 March 2014

Η επισήμανση της προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό ήταν ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας. Στη συνεδρίαση, που έγινε στις 24 Μαρτίου υπό την προεδρία του Έλληνα υπουργού Αθ. Τσαυτάρη, οι υπουργοί συζήτησαν την Έκθεση της Κομισιόν σχετικά με τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης της υποχρεωτικής ένδειξης της προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό. Μολονότι η Έκθεση παρουσιάζει διάφορα σενάρια εφαρμογής, φάνηκε ότι οι θέσεις των κρατών μελών για το θέμα αυτό είναι αποκλίνουσες.
Υπενθυμίζουμε ότι η Έκθεση της Κομισιόν είχε δημοσιευτεί από τον περασμένο Δεκέμβριο και εξέταζε κρέατα όλων των ειδών που χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε προσυσκευασμένα τρόφιμα. Πρόκειται για μια υποχρέωση της Κομισιόν, που απέρρεε από τον Καν. 1169/2011. Στα συμπεράσματα της Έκθεσης συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η αλυσίδα παραγωγής του κρέατος είναι αρκετά πολύπλοκη, αλλά και ότι τα υφιστάμενα συστήματα ιχνηλασιμότητας δεν επαρκούν για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την καταγωγή («η διαβίβαση των πληροφοριών συνήθως σταματά στα πρώτα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού»).
Τα σενάρια που εξετάζει η Έκθεση είναι τρία:
- Διατήρηση της επισήμανσης της καταγωγής σε εθελοντική βάση.
- Επιβολή υποχρεωτικής επισήμανσης της καταγωγής βάσει της διάκρισης: α) χώρα ΕΕ/εκτός ΕΕ ή β) ΕΕ/τρίτη χώρα.·
- Επιβολή υποχρεωτικής επισήμανσης της καταγωγής με αναγραφή του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας.
Σημειώνεται ότι για τα σενάρια 2 και 3 εξετάστηκαν διάφοροι τρόποι αναγραφής για τις κατηγορίες: Ι) Παρασκευάσματα και προϊόντα με βάση το κρέας από Μηχανικά Διαχωρισμένο Κρέας, ΙΙ) Προϊόντα με βάση το κρέας, ΙΙΙ) Τρόφιμα πολλαπλών συστατικών που περιέχουν συστατικό/ά κρέατος.
Η πολυπλοκότητα του θέματος και τα διαφορετικά συμφέροντα οδήγησαν το Συμβούλιο της 24ης Μαρτίου στις «αποκλίνουσες θέσεις» που προαναφέραμε. Ενώ πολλές αντιπροσωπείες τάχθηκαν υπέρ της καθιέρωσης της υποχρεωτικής σήμανσης, πολλοί υποστήριξαν ότι η επισήμανση θα πρέπει να αναφέρει το συγκεκριμένο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Κάποιοι άλλοι υπουργοί προτιμούν να φαίνεται η καταγωγή με τη σήμανση «Ε.Ε. / εκτός Ε.Ε.» ενώ μερικοί υποστήριξαν τη διατήρηση της επισήμανσης της προέλευσης σε εθελοντική βάση.
Έχοντας ως αφετηρία τα σημεία που τέθηκαν στη συζήτηση του Μαρτίου, η Κομισιόν θα εξετάσει ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα.

27 March 2014
Banner