Η διασφάλιση της τροφής και η προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της Νέας Δασικής Στρατηγικής της Ε.Ε.

22 November 2022

Η διασφάλιση της τροφής και η προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της Νέας Δασικής Στρατηγικής της Ε.Ε.

Στη συνεδρίαση που είχαν στην Τσεχία, στις 21/11/22 οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνόδου υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, συζήτησαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί, μέχρι στιγμής, στην εφαρμογή της Νέας Δασικής Στρατηγικής της Ε.Ε. με προοπτική το 2030, καθώς και μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της. Οι υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών-μελών και των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής και να διασφαλιστεί ένα περιεκτικό και συνεκτικό πλαίσιο δασικής διακυβέρνησης στην Ε.Ε.

Τα δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις καλύπτουν περισσότερο από το 43,5 % της Ε.Ε. και είναι απαραίτητα για την υγεία και την ευημερία των Ευρωπαίων, καθώς διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην οικονομία και στην κοινωνία μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παρέχοντας τρόφιμα, φάρμακα, υλικά, καθαρό νερό και άλλους πόρους. Είναι επίσης ένας φυσικός σύμμαχος στην προσαρμογή και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Με την άνοδο των προκλήσεων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, η Επιτροπή πρότεινε μια Νέα Δασική Στρατηγική της Ε.Ε. μέχρι το 2030 στις 16 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη Στρατηγική της Ε.Ε. για τη Βιοποικιλότητα για το 2030.

Να σημειώσουμε πως στις 15 Νοεμβρίου 2021, οι υπουργοί Γεωργίας ενέκριναν συμπεράσματα σχετικά με τη νέα στρατηγική της Ε.Ε. για τα δάση για το 2030 και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της.

Στη χθεσινή σύνοδος οι υπουργοί συζήτησαν επίσης τις γεωργικές, δασικές και θαλάσσιες πτυχές του προτεινόμενου κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης, καθώς και τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Βιοοικονομίας της Ε.Ε. 2022. Η Επιτροπή παρουσίασε επιπλέον την ανακοίνωσή της για τα λιπάσματα, εξηγώντας την ανάγκη να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των λιπασμάτων ως βάση για την επισιτιστική ασφάλεια.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, τόνισε στις παρεμβάσεις του, μεταξύ άλλων, τα κατωτέρω σημεία ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος:

•   Στον τομέα των Δασών, υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της Μόνιμης Επιτροπής Δασών στην συν-διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για τα Δάση το 2030, επισημαίνοντας την ανάγκη για σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και για πλήρη αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων πολύχρονων εθνικών δεδομένων και προγραμμάτων δράσης στα Δάση για την αποφυγή επικαλύψεων.

 •  Στον τομέα της αλιείας. χαιρέτησε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενεργειακή μετάβαση του αλιευτικού στόλου και της υδατοκαλλιέργειας της Ε.Ε. και για τη δημιουργία ισχυρού και βιώσιμου τομέα των φυκών της Ε.Ε. με απώτερο στόχο την οικονομική βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των σημαντικών τομέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

•   Επισήμανε ότι η γεωργία μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην αποκατάσταση της φύσης και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, υπογραμμίζοντας ωστόσο  ότι αυτός πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με την πρωταρχική λειτουργία της γεωργίας, που είναι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Εξέφρασε προβληματισμό σχετικά με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή των δεσμεύσεων του νέου κανονισμού και για τις πιθανές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα στους τομείς γεωργίας και υδατοκαλλιέργειας.

•   Τέλος, χαιρέτησε τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τα λιπάσματα, συμφωνώντας με τον πρωταρχικό ρόλο επίτευξης στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, κυρίως μέσω της μετάβασης σε μια πράσινη βιομηχανία λιπασμάτων και στην προώθηση χρήσης βιολογικών λιπασμάτων από τους γεωργούς. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις δεν είναι επαρκείς, καθώς η περαιτέρω χρήση των κρατικών ενισχύσεων θα επιφέρει άνιση μεταχείριση των γεωργών στην Ένωση, ανάλογα με τις δυνατότητες των κρατικών προϋπολογισμών. Στη βάση αυτή ζήτησε επιπλέον έκτακτα μέτρα και ενωσιακή χρηματοδότηση πέραν της ΚΑΠ, προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι γεωργοί στις άμεσες ανάγκες της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου και να διατηρηθεί η παραγωγή στην Ένωση. Υποστήριξε επίσης, τη συνέχιση του μέτρου της αναστολής δασμών στις εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Ο Τσέχος υπουργός Γεωργίας, Zdeněk Nekula, εκφράζοντας τη δική του άποψη, ανέφερε: «Καθώς οι τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων αυξάνονται, είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διατηρήσουμε τις τιμές των τροφίμων σε ολόκληρη την Ε.Ε. σε λογικά επίπεδα. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί και να σταθεροποιηθεί η παραγωγή λιπασμάτων στην Ε.Ε. και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των αγροτών σε οικονομικά προσιτά λιπάσματα. Η ρωσική επιθετικότητα θέτει σε κίνδυνο τη γεωργική μας παραγωγή. Πρέπει να δράσουμε και να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας αυτονομία στον τομέα για να εξασφαλίσουμε επαρκή σοδειά την επόμενη χρονιά».

22 November 2022
Banner
Banner