Η ασφάλεια των τροφίμων, ένας μεγάλος φόβος των Ευρωπαίων

29 September 2022

Η ασφάλεια των τροφίμων, ένας μεγάλος φόβος των Ευρωπαίων

Με την επισιτιστική κρίση να χτυπάει την πόρτα μας, μια ακόμα ανησυχία φαίνεται, από τις μετρήσεις του EFSA*, πως είναι διάχυτη στους Ευρωπαίους: αυτή της ευαισθητοποίησης για τα θέματα ασφάλειας τροφίμων. Η ταχύτητα παραγωγής, η αδιαφάνεια της παρασκευής τους, οι εναλλακτικοί τρόποι και τα εκατομμύρια προϊόντα που μπαίνουν καθημερινά στο πιάτο μας, εγείρουν πολλά ερωτηματικά στους καταναλωτές που, σύμφωνα με την έρευνα, αποτυπώνεται ως εξής:

Πάνω από το 1/3 των Ευρωπαίων έχουν πολύ υψηλό (21%) ή υψηλό (17%) επίπεδο ευαισθητοποίησης για θέματα ασφάλειας τροφίμων, δηλαδή είναι ενημερωμένοι για 10 ή περισσότερα από τα 15 θέματα που ερωτήθηκαν.

Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να έχουν ακούσει για πρόσθετα σε τρόφιμα ή ποτά (70%), υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα (65%), υπολείμματα αντιβιοτικών, ορμονών ή στεροειδών στο κρέας (63%) ή ασθένειες που εντοπίζονται σε ζώα (60%).

Στην κορυφή του καταλόγου της ανησυχίας των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων βρίσκονται τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα (40%) και τα υπολείμματα αντιβιοτικών, ορμονών ή στεροειδών στο κρέας (39%). Όμως, λιγότεροι άνθρωποι ασχολήθηκαν με τις ασθένειες των φυτών (11%), τη χρήση της νέας βιοτεχνολογίας στην παραγωγή τροφίμων (8%) και τη νανοτεχνολογία που έχει εφαρμογή στην παραγωγή τροφίμων (5%).

Παρ’ όλα αυτά, η μειοψηφία των Ευρωπαίων δεν θα άλλαζε τη αγοραστική συμπεριφορά της εξαιτίας του φόβου για τρόφιμα (21%) που επικεντρώνεται κυρίως στον τρόπο μαγειρέματος αλλά και στο γεγονός της γενίκευσης των κινδύνων.

*Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

29 September 2022
Banner
Banner