Ημερίδα του ΕΦΕΤ για τους μικροβιολογικούς κινδύνους

09 December 2014

Ο ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Μικροβιολογικοί κίνδυνοι χωρίς σύνορα: Σύγχρονες τάσεις μετάδοσής τους στα τρόφιμα", την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 9:00 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΟΣKΑΡ, Φιλαδελφείας 25 & Σάμου (Σταθμός Λαρίσης).
Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμμετοχής τόσο του ΕΦΕΤ όσο και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που εκπονήθηκε από το 7ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, με τίτλο : Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise (PROMISE).
Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της ασφαλούς διακίνησης και προμήθειας τροφίμων στα κράτη μέλη με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της υγείας του Ευρωπαίου καταναλωτή από τη μετάδοση μικροβιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα. Η δραστηριοποίηση του ΕΦΕΤ στο έργο αυτό αφορά τη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την χάραξη πολιτικής και τη δημιουργία κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων μέσω μιας διευρυμένης στρατηγικής στον τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας από μικροβιολογικούς κινδύνους.
Επιπλέον, ο ΕΦΕΤ, ως αρμόδια αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, αναλαμβάνει το ρόλο της μεταφοράς εμπειρίας και τεχνογνωσίας, καθώς και τη διάχυση πληροφοριών σε θέματα αξιολόγησης της μικροβιολογικής επικινδυνότητας των τροφίμων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό επίπεδο (αρχές, βιομηχανία, πανεπιστημιακή κοινότητα, επιστημονικούς φορείς, καταναλωτές, κλπ).
Η θεματολογία της ημερίδας περιλαμβάνει τις επιστημονικές προοπτικές και εξελίξεις για τον προσδιορισμό άγνωστων ή υποτιμημένων οδών μετάδοσης μικροβιολογικών παθογόνων παραγόντων στα τρόφιμα, την αποσαφήνιση των επιπτώσεων ορισμένων χαρακτηριστικών αυτών των παραγόντων και την ενιαία προσέγγιση στην ερμηνεία και αξιοποίηση δεδομένων που αφορούν περιστατικά μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων.

09 December 2014
Banner
Banner