ΕΦΕΤ-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Συνεργασία για την προστασία της δημόσιας υγείας

08 July 2022

ΕΦΕΤ-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Συνεργασία για την προστασία της δημόσιας υγείας

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν, στις 8 Ιουλίου 2022, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), κίνηση που σηματοδοτεί την ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου τροφίμων μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΔΕ) του ΕΦΕΤ και των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ). Σκοπός της συνεργασίας είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών και έχει τους εξής βασικούς στόχους:

Την υλοποίηση του προγράμματος επίσημου ελέγχου τροφίμων για τα έτη 2022 -2026.

Τη διαχείριση πιθανών διατροφικών περιστατικών και κρίσεων ή άλλων έκτακτων περιστατικών.

Τη διερεύνηση καταγγελιών και αναφορών πολιτών.

Την υποστήριξη των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στη χώρα μας από ξένες αποστολές.

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, κ. Αντώνιος Ζαμπέλας, δήλωσε: «Τα επόμενα χρόνια οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι στον τομέα των τροφίμων διαμορφώνονται από την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγροδιατροφικό τομέα και καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που θέτει η νέα εποχή των υγειονομικών και επισιτιστικών κρίσεων σε συνδυασμό με το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης. Στην  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρήκαμε συνοδοιπόρο στη πορεία υλοποίησης των κοινών στρατηγικών μας στόχων που είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και της αυθεντικότητας των τροφίμων, η βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, η προστασία της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. Στη κατεύθυνση αυτή η σημερινή μας συμφωνία θέτει το πλαίσιο ενιαίου συντονισμού και ενδυνάμωσης των ελεγκτικών μας μηχανισμών για αποτελεσματικότερη άσκηση του ελεγκτικού μας έργου. Είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε πράξη την άρση των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, να αποφύγουμε φαινόμενα διπλών και ανώφελων ελέγχων, να εξοικονομήσουμε πόρους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην επίτευξη των κοινών μας στόχων».

08 July 2022
Banner