Κατατέθηκαν και οι ενισχύσεις για το βόειο κρέας στους δικαιούχους

03 May 2023

Κατατέθηκαν και οι ενισχύσεις για το βόειο κρέας στους δικαιούχους

Κατατέθηκε στις 2/5 η συνδεδεμένη ενίσχυση βόειου για το 2022. Συγκεκριμένα 8.440 δικαιούχοι έλαβαν 28,9 εκατ. ευρώ, με τιμή ενίσχυσης 114 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.

Από την 1η αυτή πληρωμή έχει εξαιρεθεί ένας αριθμός ζώων, για τον οποίο κατά την λήψη των στοιχείων τους από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ), υπήρξαν αναντιστοιχίες στις καταχωρίσεις ενωτίων σε σχέση με την χρονική περίοδο  παραμονής τους στην εκμετάλλευση.  Για τα ζώα αυτά ενώ είχαν περιληφθεί αρχικά στον υπολογισμό της τιμής ενίσχυσης, δεν καταβάλλεται σήμερα ενίσχυση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τους ελέγχους και για όσα ζώα προκύψουν θέματα θα ζητηθούν διευκρινίσεις από τους κατόχους τους. Στην συνέχεια μετά τους ελέγχους και προσδιορισμό εκ νέου του τελικού αριθμού επιλέξιμων ζώων, θα γίνει επαναπροσδιορισμός της τιμής ενίσχυσης και θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή σε όλους τους δικαιούχους.

Στις 28 Απριλίου είχαν καταβληθεί ακόμη 56.335.866 ευρώ και αφορούσαν 41.161 δικαιούχους για συνδεδεμένη αιγοπρόβειου, ειδικά δικαιώματα αιγοπροβάτων και ειδικά δικαιώματα βόειου.

Σχετικά με το αιγοπρόβειο κρέας και τη συνδεδεμένη ενίσχυση έχουν υποστηριχθεί φέτος 41.059 δικαιούχοι κτηνοτρόφοι και το ποσόν που καταβλήθηκε ανέρχεται στα 53,6 εκατ. ευρώ (το 2021 οι ενισχύσεις αφορούσαν 37.864 κτηνοτρόφους που αντιστοιχούσε σε 51,5 εκατ. ευρώ).

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και κάθε μέτρο που λαμβάνεται για την στήριξη της κτηνοτροφίας έχει αποδειχθεί πως βοηθά τους παραγωγούς να αναβαθμίσουν τις μονάδες τους, να ανταπεξέλθουν στα κόστη των εισροών αλλά και να ανεβάσει το επίπεδο στην παραγωγή γάλακτος.

03 May 2023
Banner